W dniu 5 marca o godzinie 16:00 zapraszamy rodziców na wywiadówkę śródsemestralną dla klas maturalnych. W tym samym czasie będą pełnione dyżury nauczycieli.

Back to top