Dołączamy do szkół realizujących program Erasmus+!

     Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych do akcji 1 - Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019.

Wniosek złożony przez naszą szkołę we współpracy z Fundacją Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu otrzymał pozytywną ocenę. W związku z tym w marcu 2020 roku 20 uczniów klas II i III technikum informatycznego oraz mechatronicznego będzie mogło pojechać na staże zawodowe do Ostrawy w Czechach. Dzięki zagranicznym stażom uczniowie podniosą kompetencje zawodowe, językowe oraz społeczne. Celem projektu jest również  zwiększenie szans na zatrudnienie wśród absolwentów ZS nr 2.

W celu zakwalifikowania się do grona uczniów mogących wyjechać  na staż trzeba będzie przejść proces rekrutacji. Pod uwagę będzie brana m.in.: średnia ocen z końca roku szkolnego 2018/2019.

O szczegółach poinformujemy w kolejnych artykułach.

 

Back to top