Uczniowie, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji końcoworocznej jedną lub dwie oceny niedostateczne mogą przystąpić do egzaminów poprawkowych. Odbędą się one w następujących terminach:

  1. Matematyka – 23.08.2019 godz. 9.00
  2. Pracownia pneumatyki i hydrauliki – 23.08.2019 godz. 9.00
  3. Język angielski - 26.08.2019 godz. 9.00
  4. Elektrotechnika i elektronika - 26.08.2019 godz. 9.00
  5. Język polski - 26.08.2019 godz. 9.00
  6. Pracownia tworzenia aplikacji internetowych - 26.08.2019 godz. 9.00
  7. Geografia - 26.08.2019 godz. 9.00

Back to top