Rok szkolny rozpoczynamy 2 września o godzinie 8:00 mszą św. w kościele na „Podzwierzyńcu” (naprzeciw szkoły).

Po mszy klasy pierwsze zbierają się w sali gimnastycznej. Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami klas.

Back to top