Od przyszłego tygodnia przestawimy dzwonki w ten sposób że lekcja ósma kończyć się będzie nadal o 14.00, a skrócimy czas trwania przerwy i lekcja dziewiąta będzie się rozpoczynać o 14.05 i kończyć o 14.50, natomiast lekcja dziesiąta zaczynać się będzie o 14.55 i kończyć 15.40