Poniżej informacja na temat zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkole

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Back to top