Od 1 czerwca możliwe są konsultacje z nauczycielami. Każdy nauczyciel ustalone ma godziny konsultacji, które widoczne są w planie lekcji zdalnych pod adresem http://zs2lancut.pl/plan_lekcji2/index.html. Konsultacje mogą odbywać się w grupach maksymalnie 10-ci osobowych po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu telefonicznym. Każdy uczeń przychodzący na konsultacje powinien miez zakryte usta i nos, posiadać własne przybory do pisania i mieć wypełnione i podpisane oświadczenie dostępne w procedurach bezpieczeństwa. Uczeń pełnoletni może podpisać sam, natomiast niepełnoletniemu uczniowi podpisują rodzice. Zgłoszenia na konsultacje na kolejny tydzień możliwe są w czwartek i piątek w godzinach od 8 do 14 

Procedury

Back to top