19 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Po Mszy Św. odbyło się na placu za szkołą wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów. Dyrektor szkoły mgr inż. Bogusław Blajer wspólnie z wychowawcami klas nagradzali najlepszych z nas.

                 Na początek nagrodzono uczniów promowanych z wyróżnieniem, czyli tych, którzy otrzymali świadectwo z paskiem. I tak z klasy III Ta byli to: Jakub Pudło, Michał Gargała i Krzysztof Nycz. Z klasy III Tb Karol Saj. Z klasy II Tb nagrody otrzymali: Jacek Źrałka - za wzorową frekwencję i sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych oraz Damian Żmuda - za dobre wyniki w nauce i sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. Z klasy II Ta nagrodzeni zostali Artur Pudło, Paweł Fryń i Sławomir Bytnar. Z klasy I Ta  wyróżnieni uczniowie to: Jakub Pawlak, Jakub Pelczyk i Rafał Polak. W klasie II La wyróżnienie otrzymali: Wojciech Kuźniar i Weronika Kubis. W klasie I La wyróżnieni to: Klaudia Balawender, Katarzyna Bar, Kamelia Czerwonka, Gabriela Korzystka i Patrycja Ptaszek, ponadto wyróżniono również – Martynę Walat za wzorową frekwencję i wysokie wyniki w nauce oraz Andżelikę Śmiałek i Karolinę Hundz za wysokie wyniki w nauce i prace na rzecz szkoły. Andżelika Śmiałek została także nagrodzona za wzorowe czytelnictwo. Na koniec nagrodzono uczniów: Jakuba Fołtę  II Ta i Weronikę Sroczyk II La - za aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz Krzysztofa Nycza III Ta - za osiągnięcia w Podkarpackim Konkursie Matematycznym Franciszka Lei.

                 Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie od wychowawców otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. I tak minął ostatni dzień roku szkolnego 2018/19.

         

         

Back to top