erasmus                      

Rozpoczynamy realizację międzynarodowego projektu stażowego

„Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” to projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie we współpracy z firmę Educare et Labora z Ostravy. Realizacja projektu przypada na okres 01.09.2019 - 31.08.2020, a działania dofinansowane są przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 44700 euro.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów naszej placówki, kształcących się w kierunkach technik mechatronik i technik informatyk. Uczniowie ci wyjadą na staże do Czech w marcu 2020 roku.

Udział w zagranicznym stażu wpłynie na zwiększenie szans na zatrudnienie naszych uczniów po ukończeniu nauki. Uczestnicy projektu podniosą swoje kompetencje zawodowe, językowe, interpersonalne i  osobiste. Poznają bliżej czeską kulturę, jej obyczaje i zwyczaje, dzięki czemu staną się bardziej otwarci i kreatywni.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ również na naszą placówkę. Realizacja zagranicznej mobilności wpłynie na poprawę jakości kształcenia. Opiekunowie, obecni z uczniami na wyjeździe będą mieli możliwość zaobserwowania metodyki nauczania zawodu występującej w czeskich przedsiębiorstwach i przeniesienia ich na grunt szkolny. Dodatkowo kadra projektu zwiększy swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami, co wpłynie na poprawę wizerunku naszej placówki i jej dalszy rozwój.

Organizacją pobytu uczniów w Czechach zajmie się nasz partner – firma Educare et Labora z Ostravy. Przed wyjazdem do Czech z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę. Wyjazd zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie wezmą udział w zajęciach językowych (j. angielski i czeski), warsztaty pedagogiczne i w zajęciach kulturowych przygotowujących ich na spotkanie z odmiennym stylem życia i zwyczajami panującymi w Czechach.

Grupa będzie mieszkać w hotelu. Zostaną jej zapewnione posiłki w formie codziennych śniadań i obiadokolacji. Grupa otrzyma również bilety na transport lokalny. W ramach oferty kulturowej, gwarantowanej przez partnera uczniowie wraz z opiekunami zwiedzą Pragę oraz Brno.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Pragi i Brna oraz przejazdy lokalne w Cechach zostaną pokryte z budżetu projektu.

Back to top