W czwartek 12 września odbyło się w naszej szkole spotkanie klas wojskowych z koordynatorem z WKU w Rzeszowie, majorem Konradem Radzikiem. Klasy wojskowe, objęte patronatem MON-u miały możliwość wysłuchania oferty rekrutacyjnej na wyższe uczelnie wojskowe i cywilne oraz zasady naboru do służby wojskowej w naszym kraju. Spotkanie było bardzo ciekawe i inspirujące, ponieważ prowadzący przedstawił informacje konkretnie i fachowo.

erasmus                      

Rozpoczynamy realizację międzynarodowego projektu stażowego

„Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” to projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie we współpracy z firmę Educare et Labora z Ostravy. Realizacja projektu przypada na okres 01.09.2019 - 31.08.2020, a działania dofinansowane są przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 44700 euro.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów naszej placówki, kształcących się w kierunkach technik mechatronik i technik informatyk. Uczniowie ci wyjadą na staże do Czech w marcu 2020 roku.

Udział w zagranicznym stażu wpłynie na zwiększenie szans na zatrudnienie naszych uczniów po ukończeniu nauki. Uczestnicy projektu podniosą swoje kompetencje zawodowe, językowe, interpersonalne i  osobiste. Poznają bliżej czeską kulturę, jej obyczaje i zwyczaje, dzięki czemu staną się bardziej otwarci i kreatywni.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ również na naszą placówkę. Realizacja zagranicznej mobilności wpłynie na poprawę jakości kształcenia. Opiekunowie, obecni z uczniami na wyjeździe będą mieli możliwość zaobserwowania metodyki nauczania zawodu występującej w czeskich przedsiębiorstwach i przeniesienia ich na grunt szkolny. Dodatkowo kadra projektu zwiększy swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami, co wpłynie na poprawę wizerunku naszej placówki i jej dalszy rozwój.

Organizacją pobytu uczniów w Czechach zajmie się nasz partner – firma Educare et Labora z Ostravy. Przed wyjazdem do Czech z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę. Wyjazd zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie wezmą udział w zajęciach językowych (j. angielski i czeski), warsztaty pedagogiczne i w zajęciach kulturowych przygotowujących ich na spotkanie z odmiennym stylem życia i zwyczajami panującymi w Czechach.

Grupa będzie mieszkać w hotelu. Zostaną jej zapewnione posiłki w formie codziennych śniadań i obiadokolacji. Grupa otrzyma również bilety na transport lokalny. W ramach oferty kulturowej, gwarantowanej przez partnera uczniowie wraz z opiekunami zwiedzą Pragę oraz Brno.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Pragi i Brna oraz przejazdy lokalne w Cechach zostaną pokryte z budżetu projektu.

         Rozpoczynamy kolejny rok szkolny – rok pełen wyzwań, rok reform i nowych kierunków w naszej szkole. 2 września młodzież i nauczyciele zaczęli nowy rok szkolny od udziału we mszy św. w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa na Podzwierzyńcu.  Następnie uczniowie klas pierwszych  spotkali się z dyrektorem szkoły i wychowawcami na sali gimnastycznej. Na rozpoczęcie przybyli także przedstawiciele firmy EME Aero - Pani  Aleksandra Szafraniec Dyrektor Personalny i Pan Krzysztof Wąsik Dyrektor Centrum Szkoleniowego, którzy spotkali się z uczniami klas patronackich - przyszłymi mechanikami lotniczymi. Przedstawiciele firmy przekazali listy gratulacyjne dla rodziców i drobne upominki dla uczniów. Wszystkim życzymy sukcesów.    

REDAKCJA

               19 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Po Mszy Św. odbyło się na placu za szkołą wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów. Dyrektor szkoły mgr inż. Bogusław Blajer wspólnie z wychowawcami klas nagradzali najlepszych z nas.

                 Na początek nagrodzono uczniów promowanych z wyróżnieniem, czyli tych, którzy otrzymali świadectwo z paskiem. I tak z klasy III Ta byli to: Jakub Pudło, Michał Gargała i Krzysztof Nycz. Z klasy III Tb Karol Saj. Z klasy II Tb nagrody otrzymali: Jacek Źrałka - za wzorową frekwencję i sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych oraz Damian Żmuda - za dobre wyniki w nauce i sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. Z klasy II Ta nagrodzeni zostali Artur Pudło, Paweł Fryń i Sławomir Bytnar. Z klasy I Ta  wyróżnieni uczniowie to: Jakub Pawlak, Jakub Pelczyk i Rafał Polak. W klasie II La wyróżnienie otrzymali: Wojciech Kuźniar i Weronika Kubis. W klasie I La wyróżnieni to: Klaudia Balawender, Katarzyna Bar, Kamelia Czerwonka, Gabriela Korzystka i Patrycja Ptaszek, ponadto wyróżniono również – Martynę Walat za wzorową frekwencję i wysokie wyniki w nauce oraz Andżelikę Śmiałek i Karolinę Hundz za wysokie wyniki w nauce i prace na rzecz szkoły. Andżelika Śmiałek została także nagrodzona za wzorowe czytelnictwo. Na koniec nagrodzono uczniów: Jakuba Fołtę  II Ta i Weronikę Sroczyk II La - za aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz Krzysztofa Nycza III Ta - za osiągnięcia w Podkarpackim Konkursie Matematycznym Franciszka Lei.

                 Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie od wychowawców otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. I tak minął ostatni dzień roku szkolnego 2018/19.

         

         

Back to top