Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w Naszym Zespole Szkół

W dniach 5-16.10.2015 zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Małgorzata Nowińska-Zgurska, Danuta Moskwa, Lucyna Małek-Adamiak, przeprowadził zewnętrzną ewaluację – ocenę Naszej Szkoły. Poniżej prezentujemy wyniki.

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a wyniki diagnozy uwzględniane są w realizacji podstawy programowej. Nauczyciele stosują na lekcjach i zajęciach praktycznych zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie. Doskonalą u uczniów kompetencje kluczowe nabywane w procesie kształcenia ogólnego oraz umożliwiają im kształtowanie umiejętności zawodowych. W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów, formułuje wnioski i podejmuje wynikające z nich działania, np. modyfikuje dotychczasowe metody pracy, kryteria oceniania, zakres wprowadzanego materiału i warsztat pracy, organizuje dodatkowe kursy zawodowe. Działania te przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, podnoszą kompetencje zawodowe uczniów, umożliwiają zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych i zwiększają ich szanse na rynku pracy. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W szkole prowadzone są działania mające na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i sytuacji społecznej każdego ucznia. Na podstawie pozyskanych informacji tworzy się ofertę zajęć pozalekcyjnych, jednak nie wszyscy uczniowie chcą w nich uczestniczyć. Szkoła umożliwia uczniom osiąganie różnorodnych sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości, chociaż nie wszyscy nauczyciele podejmują działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego. Szkoła realizuje działania, które pozwalają uczniom przezwyciężyć trudności wynikające z ich sytuacji społecznej, a wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada potrzebom uczniów i ich rodziców. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Nauczyciele analizują wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej, na podstawie których wyciągają wnioski i podejmują adekwatne działania. Szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania podejmowanych działań do ich modyfikowania pod kątem potrzeb uczniów. Prowadzone badania wewnętrzne służą doskonaleniu pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego.

Cały raport: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000609628154.pdf

TECHNIKUM

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W technikum diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a wyniki diagnozy uwzględniane są w realizacji podstawy programowej. Nauczyciele stosują na lekcjach i zajęciach praktycznych zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie. Doskonalą u uczniów kompetencje kluczowe nabywane w procesie kształcenia ogólnego oraz umożliwiają im kształtowanie umiejętności zawodowych. W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów, formułuje wnioski i podejmuje wynikające z nich działania, np.: organizuje zajęcia pozalekcyjne, modyfikuje sposób i kryteria oceniania oraz dotychczasowe metody pracy, zwiększa rolę aktywizacji uczniów, ćwiczy strategię rozwiązywania testów i zadań egzaminacyjnych itp. Działania te przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, podnoszą kompetencje zawodowe uczniów, umożliwiają im zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych i zwiększają ich szanse na rynku pracy. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W szkole prowadzone są działania mające na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i sytuacji społecznej każdego ucznia. Na podstawie pozyskanych informacji tworzy się ofertę zajęć pozalekcyjnych, jednak nie wszyscy uczniowie chcą w nich uczestniczyć. Szkoła umożliwia uczniom osiąganie różnorodnych sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości, chociaż nie wszyscy nauczyciele podejmują działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego. Szkoła realizuje działania, które pozwalają uczniom przezwyciężyć trudności wynikające z ich sytuacji społecznej, a wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada potrzebom uczniów i ich rodziców. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Nauczyciele analizują wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej, na podstawie których wyciągają wnioski i podejmują adekwatne działania. Szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania podejmowanych działań do ich modyfikowania pod kątem potrzeb uczniów. Prowadzone badania wewnętrzne służą doskonaleniu pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego.

Cały raport: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000609724153.pdf

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a wyniki diagnozy uwzględniane są w realizacji podstawy programowej. Nauczyciele stosują na lekcjach i zajęciach praktycznych zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie. Doskonalą u uczniów kompetencje kluczowe nabywane w procesie kształcenia ogólnego oraz umożliwiają im kształtowanie umiejętności zawodowych. W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów, formułuje wnioski i podejmuje wynikające z nich działania, np. modyfikuje dotychczasowe metody pracy, kryteria oceniania, zakres wprowadzanego materiału i warsztat pracy, organizuje dodatkowe kursy zawodowe. Działania te przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, podnoszą kompetencje zawodowe uczniów, umożliwiają zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych i zwiększają ich szanse na rynku pracy. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W szkole prowadzone są działania mające na celu rozpoznanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i sytuacji społecznej każdego ucznia. Na podstawie pozyskanych informacji tworzy się ofertę zajęć pozalekcyjnych, jednak nie wszyscy uczniowie chcą w nich uczestniczyć. Szkoła umożliwia uczniom osiąganie różnorodnych sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości, chociaż nie wszyscy nauczyciele podejmują działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego. Szkoła realizuje działania, które pozwalają uczniom przezwyciężyć trudności wynikające z ich sytuacji społecznej, a wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada potrzebom uczniów i ich rodziców. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego.

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Nauczyciele analizują wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej, na podstawie których wyciągają wnioski i podejmują adekwatne działania. Szkoła wykorzystuje wyniki monitorowania podejmowanych działań do ich modyfikowania pod kątem potrzeb uczniów. Prowadzone badania wewnętrzne służą doskonaleniu pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodzieżą. Szkoła spełnia wymaganie na poziomie podstawowym i podejmuje działania z poziomu wysokiego.

Cały raport: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000609840150.pdf

 

Joomla Templates - by Joomlage.com