"Postawmy Karola na nogi" - pod takim, pełnym nadziei hasłem, odbył się koncert  charytatywny, podczas którego wsparliśmy naszego absolwenta Karola Filipa w walce o jego sprawność. Przybliżyliśmy jego pasje i jego niepowtarzalny charakter, dzięki któremu dzielnie walczy o powrót do zdrowia.

Podczas Koncertu prezentowaliśmy umiejętności muzyczne i taneczne, rozpoczynając od wspólnego śpiewu pokrzepiających kolęd w wykonaniu uczniów poszczególnych  klas  oraz nauczycieli przy akompaniamencie szkolnej orkiestry. Na scenie mogliśmy również podziwiać solistów - Gabrielę Korzystkę i Artura Pudło.Była to także okazja do zaprezentowania wyjątkowych i nietypowych pasji naszych uczniów.
Nie zabrakło utalentowanych przyjaciół naszej szkoły: Zespołu Tanecznego GRACJA, Anny Ziai, Karol Dziury, Jakuba Skóry. Koncert dopełnił występ Lucjana Puchały Lucjana Puchały z zespołem Kompania Country.

 Dziękujemy wszystkim gościom i sponsorom za wsparcie, a także całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w to wspaniałe przedsięwzięcie.

Życzymy naszemu Koledze szybkiego powrotu do zdrowia!

 Zdjęcia można pooglądać w galerii zdjęć 

       7 i 14 grudnia w ramach programu Erasmus młodzież przygotowująca się do wyjazdu do Czech uczestniczyła w 10 godzinnych zajęciach kulturowych. Obejmowały one zagadnienia z geografii Czech ze szczególnym uwzględnieniem położenia, warunków naturalnych czy atrakcji przyrodniczych. Uczniowie wirtualnie zwiedzili też Pragę poznając jej dzieje i najpiękniejsze miejsca. Z historii poznali kluczowe wydarzenia, słynne postacie i związki Polski z Czechami. Zagadnienia z kultury obejmowały problematykę kinematografii, muzyki, religii i kuchni czeskiej.

Podsumowaniem zajęć, była przygotowana metodą projektu, wystawa obrazująca poznaną tematykę. Młodzież podzielona na 2,3 osobowe zespoły realizowała wybrane zadania wykorzystując różne źródła informacji.

     

       W dniach 7 i 14.12.2019 dwudziestoosobowa osoba grupa uczniów przygotowująca się do stażu zawodowego w Czechach w ramach projektu „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” uczestniczyła w zajęciach z przygotowania pedagogicznego. Warsztaty prowadzone były przez pedagoga szkolnego panią Agnieszkę Chmura-Ruszel. Głównym celem zajęć było wzajemne poznanie się uczestników wyjazdu, wzmocnienie poczucia własnej wartości i przygotowanie do umiejętnego poradzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi. Ważnym elementem zajęć były warsztaty radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku. Uczestnicy projektu nabywali umiejętności min. współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, walki ze stereotypami, wiary we własne możliwości. Prowadzone zajęcia koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania uczuć – emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów. Był to czas refleksji nad sobą, swoją tożsamością i przyszłym sukcesie zawodowym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących ludzi, narodów.

     

      Młodzież uczestniczy w cyklu zajęć przygotowujących do wyjazdu na staże w czeskiej Ostrawie. Dotychczas uczniowie pracowali na zajęciach z przygotowania pedagogicznego oraz kulturowego. Niebawem zakończą zajęcia językowe w zakresie języka angielskiego branżowego i podstaw języka czeskiego. Relacja z tych zajęć niebawem.

Back to top