W dniach 7 i 14.12.2019 dwudziestoosobowa osoba grupa uczniów przygotowująca się do stażu zawodowego w Czechach w ramach projektu „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” uczestniczyła w zajęciach z przygotowania pedagogicznego. Warsztaty prowadzone były przez pedagoga szkolnego panią Agnieszkę Chmura-Ruszel. Głównym celem zajęć było wzajemne poznanie się uczestników wyjazdu, wzmocnienie poczucia własnej wartości i przygotowanie do umiejętnego poradzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi. Ważnym elementem zajęć były warsztaty radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku. Uczestnicy projektu nabywali umiejętności min. współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, walki ze stereotypami, wiary we własne możliwości. Prowadzone zajęcia koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania uczuć – emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów. Był to czas refleksji nad sobą, swoją tożsamością i przyszłym sukcesie zawodowym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących ludzi, narodów.

     

Back to top