7 i 14 grudnia w ramach programu Erasmus młodzież przygotowująca się do wyjazdu do Czech uczestniczyła w 10 godzinnych zajęciach kulturowych. Obejmowały one zagadnienia z geografii Czech ze szczególnym uwzględnieniem położenia, warunków naturalnych czy atrakcji przyrodniczych. Uczniowie wirtualnie zwiedzili też Pragę poznając jej dzieje i najpiękniejsze miejsca. Z historii poznali kluczowe wydarzenia, słynne postacie i związki Polski z Czechami. Zagadnienia z kultury obejmowały problematykę kinematografii, muzyki, religii i kuchni czeskiej.

Podsumowaniem zajęć, była przygotowana metodą projektu, wystawa obrazująca poznaną tematykę. Młodzież podzielona na 2,3 osobowe zespoły realizowała wybrane zadania wykorzystując różne źródła informacji.

     

Back to top