Uczniowie, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji końcoworocznej jedną lub dwie oceny niedostateczne mogą przystąpić do egzaminów poprawkowych. Odbędą się one w następujących terminach:

  1. Matematyka – 23.08.2019 godz. 9.00
  2. Pracownia pneumatyki i hydrauliki – 23.08.2019 godz. 9.00
  3. Język angielski - 26.08.2019 godz. 9.00
  4. Elektrotechnika i elektronika - 26.08.2019 godz. 9.00
  5. Język polski - 26.08.2019 godz. 9.00
  6. Pracownia tworzenia aplikacji internetowych - 26.08.2019 godz. 9.00
  7. Geografia - 26.08.2019 godz. 9.00

     Wakacje rozpoczęte, a my się szkolimy! Bierzemy udział w projekcie „Strzelectwo jako sport przydatny w służbie wojskowej”. Pierwsza część szkolenia miała miejsce 21 czerwca 2019 roku na strzelnicy „Husar” w Rudnej Wielkiej. Zajęcia prowadzone były na dwóch punktach nauczania.

I punkt obejmował następujące zagadnienia:

- omówienie zasad bezpieczeństwa

- rozkładanie składanie pistoletu oraz nazewnictwo podstawowych części i mechanizmów

- postawy strzeleckie

- technika przeładowania broni

- zgrywanie przyrządów celowniczych

- praca na języku spustowym

- ładowanie magazynka.

II punkt – to zajęcia praktyczne: strzelanie z pistoletu Glock.

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Patriae Semper Fideles, zajęcia prowadzone przez fachowców, w bardzo profesjonalny sposób. Dziękujemy!

    

               19 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Po Mszy Św. odbyło się na placu za szkołą wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów. Dyrektor szkoły mgr inż. Bogusław Blajer wspólnie z wychowawcami klas nagradzali najlepszych z nas.

                 Na początek nagrodzono uczniów promowanych z wyróżnieniem, czyli tych, którzy otrzymali świadectwo z paskiem. I tak z klasy III Ta byli to: Jakub Pudło, Michał Gargała i Krzysztof Nycz. Z klasy III Tb Karol Saj. Z klasy II Tb nagrody otrzymali: Jacek Źrałka - za wzorową frekwencję i sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych oraz Damian Żmuda - za dobre wyniki w nauce i sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. Z klasy II Ta nagrodzeni zostali Artur Pudło, Paweł Fryń i Sławomir Bytnar. Z klasy I Ta  wyróżnieni uczniowie to: Jakub Pawlak, Jakub Pelczyk i Rafał Polak. W klasie II La wyróżnienie otrzymali: Wojciech Kuźniar i Weronika Kubis. W klasie I La wyróżnieni to: Klaudia Balawender, Katarzyna Bar, Kamelia Czerwonka, Gabriela Korzystka i Patrycja Ptaszek, ponadto wyróżniono również – Martynę Walat za wzorową frekwencję i wysokie wyniki w nauce oraz Andżelikę Śmiałek i Karolinę Hundz za wysokie wyniki w nauce i prace na rzecz szkoły. Andżelika Śmiałek została także nagrodzona za wzorowe czytelnictwo. Na koniec nagrodzono uczniów: Jakuba Fołtę  II Ta i Weronikę Sroczyk II La - za aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz Krzysztofa Nycza III Ta - za osiągnięcia w Podkarpackim Konkursie Matematycznym Franciszka Lei.

                 Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie od wychowawców otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. I tak minął ostatni dzień roku szkolnego 2018/19.

         

         

W dniu 19.06.2019 roku o godzinie 8:00 msza święta w kościele na Podzwierzyńcu. 
Po mszy  zakończenie roku szkolnego.

Back to top