Klasa pod patronatem

 

          Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik lotniczy wykonuje obsługi liniowe i hangarowe statków powietrznych, oceny techniczne oraz naprawy zespołów i wyposażenia statków powietrznych. Technicy mechanicy lotniczy pracują przeważnie na lotniskach przy wykonywaniu obsług technicznych statków powietrznych, ale znajdują również zatrudnienie w firmach zajmujących się serwisowaniem statków powietrznych oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

Kwalifikacja MG.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych .

 

Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik lotniczy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • obsługi liniowej statków powietrznych
 • obsługi hangarowej statków powietrznych
 • oceny stanu technicznego statków powietrznych, ich podzespołów i wyposażenia
 • czytania dokumentacji statku powietrznego
 • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów konstrukcji statków powietrznych
 • poświadczania wykonanej obsługi technicznej w dokumentacji statku powietrznego
 • prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania zadań obsługi technicznej statków powietrznych
 • posługiwania się odpowiednimi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych
 • poszukiwania niesprawności w instalacjach i podzespołach statków powietrznych
 • naprawy silników lotniczych
 • przeglądów bieżących statków powietrznych (przeglądów przedlotowych, przedstartowych, polotowych, specjalnych)
 • diagnostyki i naprawy instalacji i przyrządów pokładowych.

Technik mechanik lotniczy znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego, gdzie będzie wykonywał pracę bezpośrednio przy produkcji statków powietrznych i zawiązanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów
 • zakładach projektowych przemysłu lotniczego przy opracowaniach technologicznych i konstrukcyjnych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów, części i wyposażenia statków powietrznych
 • organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego, certyfikowanych zgodnie ze standardami europejskiego prawa lotniczego, w których znajdzie pracę przy bezpośredniej obsłudze i naprawach statków powietrznych jako licencjonowany personel poświadczający kategorii A, B1, B2, B3 lub C
 • na każdym lotnisku jako wykwalifikowany personel poświadczania obsługi statków powietrznych
 • w laboratoriach lotniczych ośrodków badawczo-rozwojowych i aeroklubach lotniczych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

We współpracy z Eme Aero, Ośrodkiem Kształcenia lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce oraz PCKPEZ w Łańcucie nasi uczniowie będą kształceni z wykorzystaniem:

 • symulatory lotu ALSIM ALX
 • samoloty Socata TB-9 "Tampico"
 • samoloty Liberty Aerospace XL-2
 • silniki PW 1000G
 • modele silników lotniczych
 • pracowania elektrotechniki i elektroniki
 • pracownia komunikacji w języku obcym (ZS2)
 • pracownia rysunku technicznego (ZS2)
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki (ZS2)
 • pracownia aerodynamiki i mechaniki lotu (CKPiEZ)
 • warsztaty mechaniczne (CKPiEZ)
 • pracownia awioniki (OKL)
 • pracownia komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości (CKPiEZ)
 • pracownia nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych (CKPiEZ)
 • pracownia badań materiałowych (CKPiEZ)

Back to top