tiktokfacebookinstagram
dostępność
Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole

2024/04/23

Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole


Dzień Ziemi, nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne wydarzenie promujące ochronę środowiska, zwiększanie świadomości ekologicznej oraz inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. W Polsce tradycja obchodzenia tego święta ma krótszą historię, sięgającą 1990 roku, kiedy to po raz pierwszy świętowaliśmy Dzień Ziemi. W tym czasie zaczęły powstawać w naszym kraju pozarządowe organizacje zajmujące się promocją ekologii.

W tym roku hasło przewodnie obchodów brzmiało „Planeta kontra plastik”. W dzisiejszym świecie życie bez plastiku wydaje się prawie niemożliwe. Plastik jest dosłownie na wyciągnięcie ręki – plastikowa szczoteczka do zębów, plastikowa klawiatura, plastikowa butelka z wodą. Niestety, od ton plastikowych śmieci również nie ma ucieczki.

Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole były pełne różnorodnych aktywności i wydarzeń, które miały na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i nauczycieli. 

Oto najważniejsze z nich:

  1. Webinar dla nauczycieli: Zero Waste w szkole – o odpowiedzialności za planetę Nauczyciele uczestniczyli w specjalnym webinarze, podczas którego omawiano zasady stylu życia zero waste i odpowiedzialności za środowisko.
  2. E-gazetka i prezentacja: Plastik na świecie Uczniowie mieli okazję zapoznać się z gazetką i prezentacją dotyczącą problemu plastiku na świecie, jego wpływu na środowisko oraz sposobów ograniczania jego użycia.
  3. Film: Wielka Pacyficzna Plama Śmieci Uczniowie obejrzeli film dokumentalny „Wielka Pacyficzna Plama Śmieci”, który ukazał skalę zanieczyszczenia oceanów plastikiem i jego konsekwencje dla ekosystemów morskich.
  4. Happening ekologiczny i nagranie filmiku: Planeta kontra Plastik. Zorganizowaliśmy happening ekologiczny, podczas którego uczniowie nagrali filmik „Planeta kontra Plastik”, promujący działania na rzecz redukcji plastiku.
  5. Przypomnienie zasad segregacji odpadów W ramach obchodów przypomnieliśmy zasady segregacji odpadów, aby zachęcić całą społeczność szkolną do prawidłowego postępowania z odpadami.
  6. Popularyzacja zasady 5R: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot
    Promowaliśmy zasadę 5R, która obejmuje: odmawianie (Refuse), redukowanie (Reduce), ponowne używanie (Reuse), recykling (Recycle) oraz kompostowanie (Rot).
  7. Audycja w szkolnym radiowęźle W szkolnym radiowęźle przeprowadziliśmy audycję na temat Dnia Ziemi, w której omówiliśmy znaczenie dbania o naszą planetę oraz sposoby ograniczania użycia plastiku.

Podsumowanie

Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole były pełne inspirujących i edukacyjnych wydarzeń, które pomogły uczniom i nauczycielom lepiej zrozumieć problem plastiku i sposoby walki z nim. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało nam się wprowadzić wiele ważnych inicjatyw promujących ochronę środowiska.


← Wróć do bloga
← Wróć do bloga