W dniu 24 kwietnia klasy maturalne kończą zajęcia dydaktyczno wychowawcze i uczniowie tych klas powinni otrzymać świadectwo ukończenia szkoły. Ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne wydawanie świadectw ukończenia szkoły przesuwamy na termin późniejszy. Jeżeli ktoś z absolwentów będzie potrzebował świadectwo wcześniej, to oczywiście może je otrzymać po rozliczeniu się ze szkołą (biblioteka, umundurowanie itp). Należy umówić się telefonicznie na dzień i godzinę odbioru i przy zachowaniu środków ochronnych (rękawiczki, maseczka) absolwentowi zostanie wydane świadectwo oraz pozostałe dokumenty (świadectwo z gimnazjaum, wyniki egzaminu gimnazjalnego itp)