UWAGA!

Uczniowie kierunku technik mechanik lotniczy, o tym, czy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie "Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości" będą poinformowani indywidualnie w sposób elektroniczny.

Ta informacja oraz wszelkie inne związane z projektem będą wysyłane na adresy mailowe podane przez ucznia we wniosku o przyjęcie do szkoły.

W razie pytań lub niejasności prosimy dzwonić do sekretariatu.

Back to top