Od 1 września 2020 zmienia się firma która zapewnia nam prowadzenie dziennika elektronicznego. Zatem dziennik firmy Progman który funkcjonował do tej pory przestaje działać. Prosimy nie pisać za pomocą tego dziennika żadnych wiadomości. Powoli będziemy informować uczniów i rodziców o tym w jaki sposób uzyskać dostęp do nowego dziennika firmy VULCAN. Konta rodzice i uczniowie będą zakładać sobie sami na podstawie adresu mailowego, który musi być zgodny z adresem wpisanym do sekretariatu szkoły w danych ucznia i rodzica. Prosimy rodziców o kontaktowanie się z wychowawcami klas celem podania aktualnych adresów mailowych.

Back to top