W związku ze stwierdzeniem u jednego ucznia naszej szkoły pozytywnego wyniku testu na COVID-19 informujemy, że od jutra tj 16 września do 20 września klasa 2TAP przechodzi w tryb nauki zdalnej. Pozostałe klasy uczęszczają na zajęcia lekcyjne bez zmian. Proszę śledzić kolejne komunikaty w tej sprawie.

Zwracamy uwagę na przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS oraz regulaminu szkolnego dotyczącego COVID-19.

Na podstawie art 1a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam czas trwania lekcji prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 30 minut.

Nauczanie zdalne będzie odbywać się według zmienionego rozkładu lekcji:

lekcja 1 7.20 - 7.50
lekcja 2 8.10 - 8.40
lekcja 3 9.00 - 9.30
lekcja 4 9.50 - 10.20
lekcja 5 10.45 - 11.15
lekcja 6 11.40 - 12.10
lekcja 7 12.30 - 13.00
lekcja 8 13.20 - 13.50
lekcja 9 14.10 - 14.40
lekcja 10 15.00 - 15.30

 

Back to top