KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie
 
1. Dzień 19 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
2. W związku z obowiązującymi nowymi zasadami bezpieczeństwa w całym kraju, od dnia 20 października 2020 r. do odwołania, nauka dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 Łańcucie odbywać się będzie w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 (m.in. aplikacji Teams) oraz dziennika elektronicznego. Uczniowie dzisiaj otrzymali loginy i hasła do platformy office oraz zostali poinformowani o sposobie logowania. Uczniowie dziś nieobecni mogą te loginy otrzymać od wychowawców klas pewnie w poniedziałek.
3. Lekcje odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji, przy zachowaniu poniższych zasad i nowego harmonogramu lekcji i przerw:
 
- lekcja z uczniami trwa 30 min, 
- harmonogram lekcji i przerw w czasie trwania nauki zdalnej
 
Lekcja 1. 8.00 - 8.30
Lekcja 2. 8.40 - 9.10
Lekcja 3. 9.20 - 9.50
Lekcja 4. 10.00 - 10.30
Lekcja 5. 10.40 - 11.10
Lekcja 6. 11.20 - 11.50
Lekcja 7. 12.00 - 12.30
Lekcja 8. 12.40 - 13.10
Lekcja 9. 13.20 - 13.50
Lekcja 10. 14.00 - 14.30
 
4. Od następnego tygodnia od 26 października zmianie pewnie ulegnie podział godzin gdyż część zajęć praktycznych dla uczniów technikum powinna odbywać się w pracowniach kształcenia zawodowego. O wszelkich zmianach będę Państwa informował w kolejnych wiadomościach.