30 kwietnia 2021r. to ostatni dzień pobytu w szkole dla uczniów klas 3LA, 4TA i 4TB. Tego dnia uczniowie tych klas otrzymają świadectwa ukończenia szkoły. Spotkanie z wychowawcami i rozdanie świadectw będzie miało miejsce na sali gimnastycznej według następującego harmonogramu:

1. Klasa 3LA godzina 8.30

2. Klasa 4TA godzina 10.00

3. Klasa 4TB godzina 11.30

Obowiązują wszystkie zasady reżimu sanitarnego - maseczki obowiązkowe, dezynfekcja rąk, zachowanie dystatnsu. Na salę gimnastyczną wchodzimy wejściem od strony bloku.