1 września rozpoczniemy nowy rok szkolny. Zapraszamy na godzinę 8.00 do kościoła p.w. św. Józefa na Podzwierzyńcu na mszę św. rozpoczynającą rok szkolny 2021/22.

Po mszy św około godziny 9.00 zapraszamy na spotkania z wychowawcami w szkole. Klasy pierwsze spotkania będą mieć na pierwszym piętrze wg porządku:

klasa 1LA  - liceum ogólnokształcące - sala 103

klasa 1TA - technik mechatronik/mechanik lotniczy - sala 105

klasa 1TB - technik informatyk - sala 104

W bieżącym roku szkolnym obowiązują zasady bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS

https://zs2lancut.pl/index.php/accordion-3/328-procedury-zapewniania-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-wystapieniem-epidemii

Obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk przy każdorazowym wejściu do szkoły, zachowanie dystansu.

Harmonogram spotkań z wychowawcami pozostałych klas:

2LA - sala 13

2TA - sala 204

2TB - sala 208

2TC - sala 108

3LAG - sala gimnastyczna

3LAP - sala 201

3TAP - sala 5

3TBP - sala 209

3TCP - sala 205

3TAG - sala gimnastyczna

3TBG - sala 206

3TCG - sala 207

4TA - sala 107

4TB - sala 210