KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie
 
1. Dzień 19 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
2. W związku z obowiązującymi nowymi zasadami bezpieczeństwa w całym kraju, od dnia 20 października 2020 r. do odwołania, nauka dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 Łańcucie odbywać się będzie w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 (m.in. aplikacji Teams) oraz dziennika elektronicznego. Uczniowie dzisiaj otrzymali loginy i hasła do platformy office oraz zostali poinformowani o sposobie logowania. Uczniowie dziś nieobecni mogą te loginy otrzymać od wychowawców klas pewnie w poniedziałek.
3. Lekcje odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji, przy zachowaniu poniższych zasad i nowego harmonogramu lekcji i przerw:
 
- lekcja z uczniami trwa 30 min, 
- harmonogram lekcji i przerw w czasie trwania nauki zdalnej
 
Lekcja 1. 8.00 - 8.30
Lekcja 2. 8.40 - 9.10
Lekcja 3. 9.20 - 9.50
Lekcja 4. 10.00 - 10.30
Lekcja 5. 10.40 - 11.10
Lekcja 6. 11.20 - 11.50
Lekcja 7. 12.00 - 12.30
Lekcja 8. 12.40 - 13.10
Lekcja 9. 13.20 - 13.50
Lekcja 10. 14.00 - 14.30
 
4. Od następnego tygodnia od 26 października zmianie pewnie ulegnie podział godzin gdyż część zajęć praktycznych dla uczniów technikum powinna odbywać się w pracowniach kształcenia zawodowego. O wszelkich zmianach będę Państwa informował w kolejnych wiadomościach.
 

W sobotę 3 października u jednego z nauczycieli potwierdzono pozytywny wynik w kierunku COVID-19. Ponieważ ostatni raz w szkole nauczyciel ten był obecny 24 września dochodzenie epidemiologiczne, które przeprowadził SANEPID nie wykazało konieczności kierowania kogokolwiek (poza tym nauczycielem) na kwarantannę ani spośród nauczycieli ani spośród uczniów.

 

Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w projekcie

„Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Uczniowie, uczennice Zespołu Szkół Nr 2

J. Kochanowskiego w Łańcucie,

kierunku technik mechanik lotniczy

 

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki z dniem 28 września 2020 r. rozpocznie nabór uczestników/uczestniczek projektu pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wartość projektu: 1 698 816,99 zł, w tym:

wysokość wkładu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 1 443 994,44 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. – 30.09.2022 r.

 

Projekt realizowany jest przez Powiat Łańcucki w partnerstwie z firmą EME Aero Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 954, 36-002 i Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza (Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego), al. Powstańców Warszawskich 12, 35-959 Rzeszów.

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie w nowym kierunku technik mechanik lotniczy poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów w okresie do 30.09.2022 r.

 

Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:

  • Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut. Projekt obejmował będzie tylko nowo powstały w roku szkolnym 2019/2020 kierunek: technik mechanik lotniczy, łącznie 70 uczniów,
  • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, w którym planowane jest kształcenie praktyczne nowego kierunku tj. technik mechanik lotniczy,
  • uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie: w latach szkolnych 2019/2020 kl. I (2 oddziały), 2020/2021 kl. I i kl. II (2 oddziały), 2021/2022 kl. II i III (2 oddziały),
  • kadry pedagogicznej realizującej kształcenie zawodowe w nowo powstałym zawodzie tj. technik mechanik lotniczy, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie - 5 os. i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie - 8 os.,
  • otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły - pracodawców tj. firmy EME Aero Sp. z o.o. i Ośrodka Kształcenia Lotniczego - jednostki pozawydziałowej Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie (udział w weryfikacji programu nauczania kierunku nauczania: technik mechanik lotniczy).

 

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic zrekrutowanych do projektu w roku szkolnym 2020/2021

20 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 i m. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, kształcących się w kl. I w zawodzie technik mechanik lotniczy, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.

  • staż zawodowy u partnera projektu (300 godzin),
  • kursy doskonalące: rysunek techniczny, elektryczny SEP,
  • dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji społecznych.

 

 Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno chłopców, jak i dziewczęta oraz osoby z niepełnosprawnościami, spełniające warunki uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzona w Biurze projektu w  I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie: 28.09.2020 r. –  9.10.2020 r.

 Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika/uczestniczki do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu.

Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu powierzanych do przetwarzania.

Oświadczenia uczestnika projektu.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

           

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020

W związku ze stwierdzeniem u jednego ucznia naszej szkoły pozytywnego wyniku testu na COVID-19 informujemy, że od jutra tj 16 września do 20 września klasa 2TAP przechodzi w tryb nauki zdalnej. Pozostałe klasy uczęszczają na zajęcia lekcyjne bez zmian. Proszę śledzić kolejne komunikaty w tej sprawie.

Zwracamy uwagę na przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS oraz regulaminu szkolnego dotyczącego COVID-19.

Na podstawie art 1a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam czas trwania lekcji prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 30 minut.

Nauczanie zdalne będzie odbywać się według zmienionego rozkładu lekcji:

lekcja 1 7.20 - 7.50
lekcja 2 8.10 - 8.40
lekcja 3 9.00 - 9.30
lekcja 4 9.50 - 10.20
lekcja 5 10.45 - 11.15
lekcja 6 11.40 - 12.10
lekcja 7 12.30 - 13.00
lekcja 8 13.20 - 13.50
lekcja 9 14.10 - 14.40
lekcja 10 15.00 - 15.30

 

Podkategorie