Szanowni Rodzice

Rada Rodziców i Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 50 zł. ( drugie dziecko 20 zł ). Składka ma charakter dobrowolny a każda wpłata ma dla Szkoły znaczenie, za co z góry dziękujemy.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody, ale również wyjazdy czy akcje charytatywne organizowane przez naszych uczniów.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy.

Prosimy o wpłaty składek przelewem na rachunek:

BNP PARIBAS Oddział w Łańcucie

88 1600 1462 1884 8722 3000 0001

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz klasę, do której  będzie uczęszczał lub uczęszcza

Dziękujemy

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                                  Prezes Stowarzyszenia 

Anna Morycz                                                                                                                          Jakub Słomski

     Zostały przygotowane ankiety dla uczniów (z wyłączeniem klas I) , rodziców (z wyłączeniem rodziców klas I) i nauczycieli naszej szkoły.
Ze względów epidemicznych prosimy wypełniać ankiety na swoich telefonach komórkowych. Wychowawców prosimy o przeprowadzenie ankiet wśród uczniów na godzinie wychowawczej 10.09.2020.


Bardzo prosimy nauczycieli i rodziców o wypełnienie ankiet do 15 września 2020.


Nauczyciele: https://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5f5286bc35f2d/
Rodzice: https://ankiety.interaktywnie.com/ankieta/5f5286f4b3314/

W bieżącym roku szkolnym szkoła nie będzie zawierać polisy na ubezpieczenie NNW uczniów, gdyż obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości. W związku z tym dla naszych uczniów firma Interrisk przygotowała możliwość zawarcia polisy on-line przez rodziców. W tym celu należy

1. Wejść na stronę https://klient.interrisk.pl/eduplusonline 

2. Wpisac kod 85ah3

3. Wybrać interesujący wariant

4. Opłacić składkę

Przypominam, że uczniowie technikum, powinni mieć ubezpieczenie NNW z racji że będą mieć kształcenie praktyczne, praktyki zawodowe itp

Podobnie uczniowie klas mundurowych powinni mieć takie ubezpieczenie, gdyż wyjeżdżają na zajęcia poza szkołę.

 

Innym wariantem jest skorzystanie z oferty firmy SUPRA. Poniżej treść informacji dla rodziców.

Drodzy Rodzice,

 Kancelaria Supra Brokers S.A. mając na uwadze uzyskanie najlepszej oferty ubezpieczeniowej, przeprowadziła z pełnomocnictwa Powiatu Łańcuckiego procedurę wyboru takiego zakładu ubezpieczeń, który zapewni Państwa dzieciom najlepszą możliwą do osiągniecia ofertę ubezpieczeniową. Ma ona zapewnić zarówno szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej jak i zagwarantować Wam nieodpłatne wsparcie naszej kancelarii w przypadku likwidacji szkód. Oferta uzyskana dzięki naszemu działaniu jest ofertą niestandardową, dopasowaną do Państwa potrzeb z możliwością wyboru jednego z czterech wariantów. Zakładem ubezpieczeń, który spełnił wszystkie wymagania jakie zostały przed nim postawione, dotyczące wysokich parametrów ubezpieczenia zostało Towarzystwo Ubezpieczeniowe Uniqa.

 Szanowni Państwa dajemy Wam, jako nowatorskie rozwiązanie, możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia, wyboru wariantu, zgłoszenia szkody, poprzez portal internetowy. Eliminuje to wiele dotychczasowych kłopotów organizacyjnych z tym związanych.

 Poniżej przesyłamy link do naszej strony internetowej:

www.nnw24.pl

 W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem, Panem Jakubem Stańko: 785 833 818

Bez tytulufacebook NNW (2)

Od 1 września 2020 zmienia się firma która zapewnia nam prowadzenie dziennika elektronicznego. Zatem dziennik firmy Progman który funkcjonował do tej pory przestaje działać. Prosimy nie pisać za pomocą tego dziennika żadnych wiadomości. Powoli będziemy informować uczniów i rodziców o tym w jaki sposób uzyskać dostęp do nowego dziennika firmy VULCAN. Konta rodzice i uczniowie będą zakładać sobie sami na podstawie adresu mailowego, który musi być zgodny z adresem wpisanym do sekretariatu szkoły w danych ucznia i rodzica. Prosimy rodziców o kontaktowanie się z wychowawcami klas celem podania aktualnych adresów mailowych.

Podkategorie