We wtorek 11 sierpnia zapraszam maturzystów do szkoły po odbiór wyników egzaminu maturalnego w godzinach 8-14. Bardzo proszę odbierać wyniki tego dnia gdyż od 12 sierpnia trwać bedzie kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych i w szkole bedzie pojawiać się spora liczba kandydatów oraz rodziców w związku z rekrutacją. Dlatego tak ważne jest aby wyniki odbierać we wtorek 11 sierpnia. W kolejnych dniach odbiór wyników bedzie na pewno bardziej utrudniony. Przypominam że zgłoszenia do matury poprawkowej w przypadku niezdania tylko jednego egzaminu, przyjmowane są tylko do 14 sierpnia.

UWAGA!

Uczniowie kierunku technik mechanik lotniczy, o tym, czy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie "Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości" będą poinformowani indywidualnie w sposób elektroniczny.

Ta informacja oraz wszelkie inne związane z projektem będą wysyłane na adresy mailowe podane przez ucznia we wniosku o przyjęcie do szkoły.

W razie pytań lub niejasności prosimy dzwonić do sekretariatu.

26 czerwca kończymy rok szkolny. Rok jakże inny od poprzednich. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali promocję do następnej klasy. Pamiętamy o Tych, którzy byli najlepsi w konkursach, w sporcie i realizowali się na wielu różnych płaszczyznach. Życzymy udanych wakacji i powrotu do szkoły we wrześniu.

REDAKCJA

 Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w projekcie

pn.„Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji  i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

  

Uczniowie, uczennice i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2

im.J. Kochanowskiego w Łańcucie,

kierunku technik mechanik lotniczy

  

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki z dniem 8 czerwca 2020 r. rozpocznie nabór uczestników/uczestniczek projektu pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Wartość projektu: 1 698 816,99 zł, w tym:

wysokość wkładu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 1 443 994,44 zł

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. – 30.09.2022 r.

 

Projekt realizowany jest przez Powiat Łańcucki w partnerstwie z firmą EME Aero Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 954, 36-002 i Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza (Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego), al. Powstańców Warszawskich 12, 35-959 Rzeszów.

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie w nowym kierunku technik mechanik lotniczy poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów w okresie do 30.09.2022 r.

 

Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:

 • Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut. Projekt obejmował będzie tylko nowo powstały w roku szkolnym 2019/2020 kierunek: technik mechanik lotniczy, łącznie 70 uczniów,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, w którym planowane jest kształcenie praktyczne nowego kierunku tj. technik mechanik lotniczy,
 • uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie: w latach szkolnych 2019/2020 kl. I (2 oddziały), 2020/2021 kl. I i kl. II (2 oddziały), 2021/2022 kl. II i III (2 oddziały),
 • kadry pedagogicznej realizującej kształcenie zawodowe w nowo powstałym zawodzie tj. technik mechanik lotniczy, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie - 5 os. i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie - 8 os.,
 • otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły - pracodawców tj. firmy EME Aero Sp. z o.o. i Ośrodka Kształcenia Lotniczego - jednostki pozawydziałowej Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie (udział
  w weryfikacji programu nauczania kierunku nauczania: technik mechanik lotniczy).

 

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic zrekrutowanych do projektu w roku szkolnym 2019/2020

1) 25 uczniów, po szkole gimnazjalnej, kształcących się w kl. I w zawodzie technik mechanik lotniczy w 4-letnim cyklu, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.

 • staż zawodowy u partnera projektu (300 godzin),
 • kursy doskonalące: wózki widłowe, spawacz, rysunek techniczny, elektryczny SEP,
 • dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji społecznych,

2) 25 uczniów, po szkole podstawowej kształcących się w kl. I w zawodzie technik mechanik lotniczy w 5-letnim cyklu, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.

 • staż zawodowy u partnera projektu (300 godzin),
 • kursy doskonalące: rysunek techniczny, elektryczny SEP,
 • dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji społecznych.

 

 Formy wsparcia dla nauczycieli zrekrutowanych do projektu w roku szkolnym 2019/2020

 

1) 13 nauczycieli, w tym: 5 os. z Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i 8 os. z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, kształcących uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.

 • staż zawodowy u partnera projektu (160 godzin),
 • studia podyplomowe z zakresu: mechaniki i awioniki lotniczej, budowy silników lotniczych,
 • szkolenie doskonalące z zakresu języka angielskiego branżowego.

 

Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno chłopców, jak i dziewczęta oraz osoby z niepełnosprawnościami, spełniające warunki uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzona w Biurze projektu w  I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie: 08.06.2020 r. –  19.06.2020 r.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika/uczestniczki do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

  

Dokumenty do pobrania: (wydruk musi być w kolorze)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu.

Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu powierzanych do przetwarzania.

Oświadczenia uczestnika projektu.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

            Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020

Podkategorie