W bieżącym roku szkolnym szkoła nie będzie zawierać polisy na ubezpieczenie NNW uczniów, gdyż obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości. W związku z tym dla naszych uczniów firma Interrisk przygotowała możliwość zawarcia polisy on-line przez rodziców. W tym celu należy

1. Wejść na stronę https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2. Wpisac kod p448r

3. Wybrać interesujący wariant

4. Opłacić składkę

Przypominam, że uczniowie technikum, powinni mieć ubezpieczenie NNW z racji że będą mieć kształcenie praktyczne, praktyki zawodowe itp

Podobnie uczniowie klas mundurowych powinni mieć takie ubezpieczenie, gdyż wyjeżdżają na zajęcia poza szkołę.

 

Innym wariantem jest skorzystanie z oferty firmy SUPRA. Poniżej treść informacji dla rodziców.

Drodzy Rodzice,

 

Wzorem lat ubiegłych kancelaria Supra Brokers S.A. przeprowadziła z pełnomocnictwa Powiatu Łańcuckiego procedurę wyboru takiego zakładu ubezpieczeń, który zapewni Państwa dzieciom najlepszą możliwą do osiągniecia ofertę ubezpieczeniową. Ma ona zapewnić zarówno szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej jak i zagwarantować Państwu nieodpłatne wsparcie naszej kancelarii w przypadku likwidacji szkód oraz kwestii odwołań od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

 Poniżej przesyłamy link do naszej strony internetowej:

www.nnw24.pl

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem, Panem Dyrektorem Jakubem Stańko: 785 833 818

 

Z wyrazami szacunku

Supra Brokers S.A.

 

Od 1 września 2020 zmienia się firma która zapewnia nam prowadzenie dziennika elektronicznego. Zatem dziennik firmy Progman który funkcjonował do tej pory przestaje działać. Prosimy nie pisać za pomocą tego dziennika żadnych wiadomości. Powoli będziemy informować uczniów i rodziców o tym w jaki sposób uzyskać dostęp do nowego dziennika firmy VULCAN. Konta rodzice i uczniowie będą zakładać sobie sami na podstawie adresu mailowego, który musi być zgodny z adresem wpisanym do sekretariatu szkoły w danych ucznia i rodzica. Prosimy rodziców o kontaktowanie się z wychowawcami klas celem podania aktualnych adresów mailowych.

We wtorek 11 sierpnia zapraszam maturzystów do szkoły po odbiór wyników egzaminu maturalnego w godzinach 8-14. Bardzo proszę odbierać wyniki tego dnia gdyż od 12 sierpnia trwać bedzie kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych i w szkole bedzie pojawiać się spora liczba kandydatów oraz rodziców w związku z rekrutacją. Dlatego tak ważne jest aby wyniki odbierać we wtorek 11 sierpnia. W kolejnych dniach odbiór wyników bedzie na pewno bardziej utrudniony. Przypominam że zgłoszenia do matury poprawkowej w przypadku niezdania tylko jednego egzaminu, przyjmowane są tylko do 14 sierpnia.

UWAGA!

Uczniowie kierunku technik mechanik lotniczy, o tym, czy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie "Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości" będą poinformowani indywidualnie w sposób elektroniczny.

Ta informacja oraz wszelkie inne związane z projektem będą wysyłane na adresy mailowe podane przez ucznia we wniosku o przyjęcie do szkoły.

W razie pytań lub niejasności prosimy dzwonić do sekretariatu.

Podkategorie