Okres Zaduszny  to wyjątkowy czas, w którym wracamy myślami do przeszłości, by w chwilach zadumy i wspomnień przywołać sylwetki tych, co odeszli.

Porządkowanie grobów to wyraz szacunku i wdzięczności wobec tych co odeszli, ale również budowanie świadomości obywatelskiej, patriotycznej i historycznej.

Nasi uczniowie nie zapomnieli polskich bohaterach, którzy oddali życie za naszą wolność. 

W czasie poprzedzającym Święto Wszystkich Zmarłych odwiedziliśmy ZAPOMNIANE MIEJSCE PAMIĘCI.

W lasku „Bażantarnia” znajduje się samotny krzyż, gdzie został pochowany porucznik Armii Krajowej Adam Stysioł pseudonim „Iskra”. Zginął zamordowany z rąk okupanta 28.08.1943 roku podczas pełnienia obowiązków żołnierskich.

Po wojnie jego zwłoki przeniesiono na cmentarz komunalny do zbiorowej mogiły Armii Krajowej.  

Opiekun: A. Kiełb

  

Tym razem uczniowie klas pierwzszych nie tylko przebywali w historycznym otoczeniu Muzeum - Zamku w Łańcucie ale wzbogacali swoją wiedzę na temat teatru antycznej Grecji. Pani kustosz Bożena Lauzer w przystępny i ciekawy sposób opowiadała o pierwszym teatrze, jego budowie, aktorach i strojach. Przebywając w pałacowych wnętrzach  - w sali balowej, w ktorej znaleźć można motywy antyczne, przenieśliśmy się do innej epoki. Następnie na bazie mitu o Afrodycie, Aresie i Hefajstosie uczniowie podzieleni na 8 grup przygotowali dialogi i wcielili sie w greckich aktorów. Wszyscy współtworzyli niezapomniany spektakl.

   

          W piątek 18 października  2019 roku odbyła się uroczysta przysięga klas mundurowych Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00  Mszą Świętą w kościele Farnym w Łańcucie. Mszę odprawił wikary parafii Łańcut – Podzwierzyniec - ksiądz Piotr Niemczyk. Po mszy uczniowie szkoły wraz z zgromadzonymi gośćmi przeszli na Rynek, gdzie nastąpiła uroczysta przysięga, którą w tym roku składało 65 uczniów klas mundurowych: Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Informatycznego. Była to już 17 przysięga uczniów klas wojskowych. Jednostką patronacką klas wojskowych jest 1 batalion 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Po raz dziesiąty przysięgę składali uczniowie klasy o profilu policyjnym, działającej pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. Po raz czwarty w przysiędze uczestniczyli kadeci klasy o profilu strażackim, objęci patronatem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie.

          W poczcie sztandarowym uczestniczyli: Weronika Kubis, Mikołaj Porębny oraz Wiktoria Dąbek. Konferansjerem uroczystości była pani Katarzyna Sasor - Dyrda, natomiast całą przysięgą dowodził kadet Adrian Piątek– uczeń drugiej klasy technikum.

         Na początku pani Katarzyna Sasor-Dyrda powiedziała kilka słów na temat klas mundurowych naszej szkoły, które na stałe wpisały się w wizerunek Łańcuta i regionu. Uczniowie tych klas zaznaczyli swą obecność poza granicami naszego województwa a nawet kraju. Kadeci chętnie i z zaangażowaniem włączają się we wszystkie akcje charytatywne. Biorą udział w uroczystościach patriotycznych w Łańcucie, powiecie i województwie. Pomagają organizować i przeprowadzać imprezy dla mieszkańców Łańcuta i innych miejscowości województwa, działając wspólnie z władzami samorządowymi, parafiami, kołem PTTK, Caritasem i innymi organizacjami. W ramach wolontariatu uczniowie klas mundurowych współpracują z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym w Mrowli oraz przedszkolami i szkołami podstawowymi z Łańcuta i okolic, gdzie opiekują się małymi podopiecznymi i prowadzą dla nich zajęcia. Za swoją działalność szkoła została odznaczona: Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, medalem Pro Memoria, przyznawanym przez Urząd Kombatantów i osób represjonowanych oraz medalem za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Jako jedyna szkoła w Polsce zostaliśmy uhonorowani nagrodą „Świadek Historii” przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

          W tym momencie nie zabrakło wspomnień. Szczególne słowa dotyczyły śp. Dyrektora Janusza Kwolka - założyciela klas wojskowych w naszej szkole, wychowawcy, opiekuna i wielkiego przyjaciela młodzieży. Po uroczystości delegacja udała się na cmentarz, aby zapalić symboliczny znicz na grobie  śp. Dyrektora Szkoły Janusza Kwolka.

          Następnie zabrał głos Dyrektor Szkoły pan Bogusław Blajer, który powitał wszystkich przybyłych gości- przedstawicieli władz samorządowych i powiatowych oraz przedstawicieli służb mundurowych - wojska, policji i straży. Nie zabrakło również rodziców naszych uczniów. Wśród przybyłych gości byli: poseł na Sejm RP – Kazimierz Gołojuch, Starosta Powiatu Łańcuckiego -  pan Adam Krzysztoń, Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego – pani Barbara Pilawa-Kraus, Pan Michał Mglej – Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta, Pan Robert Zygmunt– Inspektor  Kurator Oświaty, Pan Robert Szajnar- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Pan płk Jan Wojtyna, 1 Batalion reprezentowali: Kapitan Mariusz Majka, Plutonowy Grzegorz Granda oraz Kapral Grzegorz Nieznański, Pan kpt. Adam Sokół – Zastępca Komendanta WKU, Pan bryg. Jacek Rejman – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Pan insp. Marek Mendoń - Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie,  Pani Elżbieta Świder wraz z podopiecznymi z Mrowli, Józef Ruszel – dyrektor bursy szkolnej w Łańcucie.

         Następnie, po odegraniu hymnu państwowego, odbyła się przysięga uczniów klas pierwszych. Przysięgę na sztandar składali wyróżnieni uczniowie: Oliwia Dańczak, Oliwia Rupar, Adrian Czyż, Szymon Bąk. Słowa roty przysięgi odczytał kadetom Dyrektor Szkoły mgr inż. Bogusław Blajer. Następnie błogosławieństwa składającym przysięgę udzieli ksiądz Piotr Niemczyk.

        Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnienie najlepszych uczniów szkoły za wysoką średnią, duże zaangażowanie na rzecz klas mundurowych oraz godne reprezentowanie szkoły na licznych uroczystościach okolicznościowych.

         Awans na wyższy stopień  otrzymali: Weronika Sroczyk Weronika Kubis, Wojciech Kuźniar, Wiktoria Dąbek, Magdalena Korzystko, Wiktoria Usowicz, Grzegorz Majkut, Mikołaj Porębny, Adrian Piątek, Izabela Hryniewicka, Kamelia Czerwonka, Klaudia Balawender, Katarzyna Bar, Karolina Hundz, Gabriela Korzystka, Emilia Możdżeń, Patrycja Ptaszek, Andżelika Śmiałek, Martyna Walat oraz Magdalena Piechota.

          Wyróżnienia uczniom wręczyli Dyrektor Szkoły pana Bogusława Blajer oraz Starosta Powiatu Łańcuckiego Pan Adam Krzysztoń.

            Na koniec uroczystości głos zabrali: poseł na Sejm RP – Kazimierz Gołojuch oraz Starosta Powiatu Łańcuckiego -  pan Adam Krzysztoń. W imieniu rodziców przemawiała Pani Anna Morycz. W  imieniu uczniów wystąpiła Ewelina Wilczek.

          Następnie kadeci odśpiewali  Hymn 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i rozpoczęła się defilada. Orkiestrę reprezentacyjną Miasta Łańcuta prowadził kapelmistrz pan Tadeusz Chlebek. Na czele Kompani Honorowej szedł uczeń Grzegorz Majkut zaś klasy pierwsze prowadziły Magdalena Korzystko oraz Weronika Sroczyk

          Ostatnim punktem uroczystości był poczęstunek w szkole, po którym nastąpiły otrzęsiny klas pierwszych, składających tegoroczną przysięgę. Otrzęsiny przygotowała pani Halina Kloc wraz z uczniami klasy 2 LA, którzy chętnie włączyli się w przygotowanie różnych, niezwykle atrakcyjnych konkurencji dla tegorocznych pierwszoklasistów.

Aneta Gawaluch

 Zdjęcia można pooglądać w galerii zdjęć

Trudno odnaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękować Wam za wszystko, co dla nas robicie, za pracę, poświęcenie, serce, rozum i miłość; za szóstki i jedynki, za minusy i plusy, za pochwały i nagany, za naukę jak żyć. Nasze podziękowanie to wdzięczność, to obietnica, że wyrośniemy na mądrych ludzi. Składając gorące dziękuję, kłaniamy się nisko wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły.

W piątek 11 października cała społeczność szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej by razem świętować Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia rozpoczęła się od przedstawienia krótkiej historii powstania i działalności KEN. Następnie przyszedł czas na piosenki, wiersze, serdeczne życzenia, a nawet tańce, które wprowadziły wszystkich w doskonały nastrój. W role prowadzących wcielili się uczniowie klas pierwszych Weronika Stopyra z 1 TBP i Adam Bartłomowicz z 1 LAG. Cały występ uświetnił występ szkolnej orkiestry. Dziękujemy zarówno wszystkim wykonawcom, jak i publiczności za miło spędzony czas.

Maja Papierz-Jucha