18 grudnia o godzinie 9.00 w Sali wykładowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie laureatów i osób wyróżnionych w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym w języku angielskim „ I love numbers”.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim za ich postawę, zaangażowanie a przede wszystkim sportowe zachowanie i cieszymy się, że nasi uczniowie osiągnęli tak dobre wyniki.

Katarzyna Sasor - Dyrda