Myślę, że naszą powinnością jest budzić wymierającą dzisiaj świadomość narodową. Polskość to coś więcej niż piłka nożna i skoki narciarskie. Naszym obowiązkiem, całego mojego pokolenia, jest aktywne budzenie narodowego pierwiastka w Polakach. Możemy, to osiągać dzięki aktywizmowi i pracy twórczej, a także poprzez ciągły rozwój intelektualny i ofiarowywanie owoców swojej pracy Ojczyźnie. Tak sądzę, dlatego przystąpiłem do konkursu, z poczucia idei. Młodzież dzisiaj nie jest specjalnie zainteresowana tematami społecznymi, bywa aktywna, ale głównie w obrębie jakiejś swojej bańki informacyjnej. Trudno mieć do nich pretensje, bo większość społeczeństwa jest zawsze odzwierciedleniem wąskiego grona jego elit. Polska nie ma dobrych elit, dlatego nasza narodowa świadomość, krótko mówiąc, leży i kwiczy. W mojej pracy powołałem się na naród jako wielkie drzewo złożone z trzech głównych elementów. Korzenie są źródłem wartości odżywczych, pień zapewnia stabilność i rozwój, korona to przyszłe pąki i owoce. Każda z tych partii symbolizuje sztafetę pokoleń. Polska, żeby przetrwać, potrzebuje każdego z tych elementów. My wszyscy obecnie, Polacy na emigracji, nasi zmarli dziadowie i ci, którzy się dopiero narodzą, tworzymy wspólnie ten naród.  

Miłosz Nowakowski, kl. IV Ta

Autor tekstu, to nasz tegoroczny maturzysta – wyróżniony w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim.

REDAKCJA

 

 

W 2021 roku maturzyści obowiązkowo przystępują do egzaminów pisemnych z języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym oraz języka obcego na poziomie podstawowym.

Część ustna z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego jest nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

(Na podstawie: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EM%20w%202021%20r..pdf)

Uczniowie klas maturalnych, którzy złożyli we wrześniu 2020 roku deklaracje maturalne, proszeni są o zgłoszenie się do szkoły celem skorygowania dokonanych w nich zapisów. We wspomnianym wrześniu każdy uczeń deklarował chęć przystąpienia do egzaminów w części ustnej oraz przynajmniej jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z nowymi zasadami nie ma obowiązku przystępowania do ustnych egzaminów oraz egzaminu na rozszerzeniu.

Zmiany w deklaracjach można wprowadzać tylko osobiście w terminie do 08.02.2021 w sekretariacie szkoły, w godzinach 8-14.

Dnia  22.01.2021 w Zespole Szkół nr 2 odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego ze znajomości środków językowych „Matura backblast – egzamin na petardzie :)”.

50 maturzystów zmagało się z 40. zadaniami, które były  powtórzeniem i utrwaleniem różnego typu zadań maturalnych oraz środków leksykalno gramatycznych z uwzględnieniem zmian zawartych w aneksie Matura 2021 w obrębie treści i poziomu biegłości językowej. 

Na zwycięskim podium stanęli:

I miejsce – Krzysztof Rachwał 4 Ta

II miejsce – Jakub Zając 3 La, Nowakowski Miłosz 4 Ta, Szylar Artur 4 Ta

III miejsce - Gabriela Korzystka 3 La , Marcin Woś 4 Tb

Wręczenie słodkich nagród zaplanowano po powrocie do szkoły. Gratulujemy wszystkim wyników i dziękujemy za udział.

Renata Chudzicka