W dniach 3, 10, 13 oraz 14 stycznia 2020 roku uczniowie wyjeżdżający na staż do czeskiej Ostravy uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego branżowego z zakresu mechatroniki oraz informatyki.  Zajęcia te odbywały się w ramach  przygotowania do stażu zawodowego realizowanego z programu Erasmus „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE”. Podczas zajęć chłopcy pracowali w grupach przygotowując prace projektowe prezentujące zagadnienia bezpieczeństwa pracy, jak również znaki i symbole używane na różnych stanowiskach w zakładach pracy. Czytali też teksty o robotach i sonarach. Ciekawym zadaniem było uzupełnianie fiszek ze słownictwem branżowym, któremu towarzyszyły krótkie filmy instruktażowe w języku angielskim. Ten sposób nauki okazał się skuteczny i uczniowie zapamiętali większość słownictwa branżowego. Uczniowie wykonywali też obliczenia używając nazw symboli matematycznych i liczb w języku angielskim. Dużo emocji wywołało uzupełnianie Europass CV – świadomość swoich mocnych stron oraz nabytych umiejętności okazała się przydatna w przygotowaniu tego dokumentu. Chłopcy pracowali w grupach i parach poznając słownictwo z zakresu baz danych, tworzenia stron internetowych, języków i różnych aspektów programowania oraz różnic pomiędzy poszczególnymi urządzeniami peryferyjnymi i sieciami.  Zajęcia doskonaliły umiejętności z zakresu rozumienia tekstów pisanych i słuchanych – głównie poprzez zadania sprawdzające umiejętność znajdywania szczegółów i określania kontekstu wypowiedzi – nadawcy, odbiorcy, sytuacji i formy tekstów oraz doskonaliły reagowanie językowe w typowych sytuacjach w komunikacji ustnej. Bardzo ciekawą częścią zajęć dla uczniów okazała się ta poświęcona „grzechom głównym i mitom” w wymowie informatyków oraz błędom językowym notorycznie pojawiającym się w branży informatycznej. Zajęcia w liczbie 20 godzin lekcyjnych pomogły poznać młodzieży sporo profesjonalizmów, zetknąć się z tekstami z branż mechatronicznej oraz informatycznej, a przede wszystkim dały sposobność, aby poznać się z kolegami z różnych klas i rozwinąć umiejętność pracy w grupie oraz współodpowiedzialność za wykonanie zadania.

     

    

Back to top