Młodzież uczestniczy w cyklu zajęć przygotowujących do wyjazdu na staże w czeskiej Ostrawie. Dotychczas uczniowie pracowali na zajęciach z przygotowania pedagogicznego oraz kulturowego. Niebawem zakończą zajęcia językowe w zakresie języka angielskiego branżowego i podstaw języka czeskiego. Relacja z tych zajęć niebawem.

Harmonogram zajęć przygotowawczych dla uczniów biorących udział w projekcie

MŁODZI TECHNICY Z RÓWNYMI SZANSAMI ZAWODOWYMI W UE

Rodzaj zajęć

Liczba godzin (całościowo)

Termin/ liczba godzin

Prowadzący

Zajęcia pedagogiczne

8

1. 07.12.19 - 4 h (8.00- 11.00)

2. 14.12.19 - 4 h (11.45- 14.45)

Agnieszka Chmura- Ruszel

Zajęcia kulturowe

10

1. 07.12.19 - 5 h (11.00- 14.45)

2. 14.12.19 - 5 h (8.00- 11.45)

Joanna Kamińska

Zajęcia językowe- j. angielski- branżowy

10

1. 13.01.20 - 5h (8:00-11:45)

2. 14.01.20 - 5h (11.00 – 14.45)

Renata Chudzicka

Zajęcia językowe- j. angielski- branżowy

10

1. 03.01.20 - 5h (8.00- 11.45)

2. 10.01.20 - 5h (8.00- 11.45)

Lidia Welc

Zajęcia językowe- j. czeski

6

Termin zostanie podany w późniejszym czasie.

 

 

erasmus

Rozpoczynamy realizację międzynarodowego projektu stażowego

„Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” to projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie we współpracy z firmę Educare et Labora z Ostravy. Realizacja projektu przypada na okres 01.09.2019 - 31.08.2020, a działania dofinansowane są przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 44700 euro.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów naszej placówki, kształcących się w kierunkach technik mechatronik i technik informatyk. Uczniowie ci wyjadą na staże do Czech w marcu 2020 roku.

Udział w zagranicznym stażu wpłynie na zwiększenie szans na zatrudnienie naszych uczniów po ukończeniu nauki. Uczestnicy projektu podniosą swoje kompetencje zawodowe, językowe, interpersonalne i  osobiste. Poznają bliżej czeską kulturę, jej obyczaje i zwyczaje, dzięki czemu staną się bardziej otwarci i kreatywni.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ również na naszą placówkę. Realizacja zagranicznej mobilności wpłynie na poprawę jakości kształcenia. Opiekunowie, obecni z uczniami na wyjeździe będą mieli możliwość zaobserwowania metodyki nauczania zawodu występującej w czeskich przedsiębiorstwach i przeniesienia ich na grunt szkolny. Dodatkowo kadra projektu zwiększy swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami, co wpłynie na poprawę wizerunku naszej placówki i jej dalszy rozwój.

Organizacją pobytu uczniów w Czechach zajmie się nasz partner – firma Educare et Labora z Ostravy. Przed wyjazdem do Czech z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę. Wyjazd zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie wezmą udział w zajęciach językowych (j. angielski i czeski), warsztaty pedagogiczne i w zajęciach kulturowych przygotowujących ich na spotkanie z odmiennym stylem życia i zwyczajami panującymi w Czechach.

Grupa będzie mieszkać w hotelu. Zostaną jej zapewnione posiłki w formie codziennych śniadań i obiadokolacji. Grupa otrzyma również bilety na transport lokalny. W ramach oferty kulturowej, gwarantowanej przez partnera uczniowie wraz z opiekunami zwiedzą Pragę oraz Brno.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Pragi i Brna oraz przejazdy lokalne w Cechach zostaną pokryte z budżetu projektu.