Erasmus+ to program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro umożliwi ponad 4 mln Europejczyków studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą.

Program Erasmus+, który potrwa do 2020 roku, oferuje wiele możliwości nie tylko studentom. Ponieważ powstał w wyniku połączenia siedmiu innych programów, uwzględnia wiele różnych kategorii osób i instytucji.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz kryteriów, jakie muszą spełnić jego uczestnicy, są dostępne w przewodniku po programie Erasmus+. Dostępny jest również przewodnik dotyczący finansowania poświęcony projektom scentralizowanym.