Zajęcia z języka czeskiego odbędą się w dniu 04.02.2020 r. o godzinie 13:15

      

       W dniach 3, 10, 13 oraz 14 stycznia 2020 roku uczniowie wyjeżdżający na staż do czeskiej Ostravy uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego branżowego z zakresu mechatroniki oraz informatyki.  Zajęcia te odbywały się w ramach  przygotowania do stażu zawodowego realizowanego z programu Erasmus „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE”. Podczas zajęć chłopcy pracowali w grupach przygotowując prace projektowe prezentujące zagadnienia bezpieczeństwa pracy, jak również znaki i symbole używane na różnych stanowiskach w zakładach pracy. Czytali też teksty o robotach i sonarach. Ciekawym zadaniem było uzupełnianie fiszek ze słownictwem branżowym, któremu towarzyszyły krótkie filmy instruktażowe w języku angielskim. Ten sposób nauki okazał się skuteczny i uczniowie zapamiętali większość słownictwa branżowego. Uczniowie wykonywali też obliczenia używając nazw symboli matematycznych i liczb w języku angielskim. Dużo emocji wywołało uzupełnianie Europass CV – świadomość swoich mocnych stron oraz nabytych umiejętności okazała się przydatna w przygotowaniu tego dokumentu. Chłopcy pracowali w grupach i parach poznając słownictwo z zakresu baz danych, tworzenia stron internetowych, języków i różnych aspektów programowania oraz różnic pomiędzy poszczególnymi urządzeniami peryferyjnymi i sieciami.  Zajęcia doskonaliły umiejętności z zakresu rozumienia tekstów pisanych i słuchanych – głównie poprzez zadania sprawdzające umiejętność znajdywania szczegółów i określania kontekstu wypowiedzi – nadawcy, odbiorcy, sytuacji i formy tekstów oraz doskonaliły reagowanie językowe w typowych sytuacjach w komunikacji ustnej. Bardzo ciekawą częścią zajęć dla uczniów okazała się ta poświęcona „grzechom głównym i mitom” w wymowie informatyków oraz błędom językowym notorycznie pojawiającym się w branży informatycznej. Zajęcia w liczbie 20 godzin lekcyjnych pomogły poznać młodzieży sporo profesjonalizmów, zetknąć się z tekstami z branż mechatronicznej oraz informatycznej, a przede wszystkim dały sposobność, aby poznać się z kolegami z różnych klas i rozwinąć umiejętność pracy w grupie oraz współodpowiedzialność za wykonanie zadania.

     

    

       7 i 14 grudnia w ramach programu Erasmus młodzież przygotowująca się do wyjazdu do Czech uczestniczyła w 10 godzinnych zajęciach kulturowych. Obejmowały one zagadnienia z geografii Czech ze szczególnym uwzględnieniem położenia, warunków naturalnych czy atrakcji przyrodniczych. Uczniowie wirtualnie zwiedzili też Pragę poznając jej dzieje i najpiękniejsze miejsca. Z historii poznali kluczowe wydarzenia, słynne postacie i związki Polski z Czechami. Zagadnienia z kultury obejmowały problematykę kinematografii, muzyki, religii i kuchni czeskiej.

Podsumowaniem zajęć, była przygotowana metodą projektu, wystawa obrazująca poznaną tematykę. Młodzież podzielona na 2,3 osobowe zespoły realizowała wybrane zadania wykorzystując różne źródła informacji.

     

       W dniach 7 i 14.12.2019 dwudziestoosobowa osoba grupa uczniów przygotowująca się do stażu zawodowego w Czechach w ramach projektu „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” uczestniczyła w zajęciach z przygotowania pedagogicznego. Warsztaty prowadzone były przez pedagoga szkolnego panią Agnieszkę Chmura-Ruszel. Głównym celem zajęć było wzajemne poznanie się uczestników wyjazdu, wzmocnienie poczucia własnej wartości i przygotowanie do umiejętnego poradzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi. Ważnym elementem zajęć były warsztaty radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku. Uczestnicy projektu nabywali umiejętności min. współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, walki ze stereotypami, wiary we własne możliwości. Prowadzone zajęcia koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania uczuć – emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów. Był to czas refleksji nad sobą, swoją tożsamością i przyszłym sukcesie zawodowym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących ludzi, narodów.