Dzisiaj podsumowaliśmy nasz szkolny projekt „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2020 przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Obecnym na spotkaniu stażystom zostały wręczone przez Bogusława Blajera- dyrektora szkoły oraz Panią Barbarę Pilawę-Kraus -wicestarostę łańcuckiego certyfikaty Europass-Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające udział w stażu w Ostrawie wydane przez firmę partnerską Educare et Labora. Na dzisiejsze wydarzenie przybyli również nauczyciele którzy pracowali z mlodzieżą podczas zajęć przygotowawczych oraz ich opiekunowie na czas wyjazdu. Zaprezentowano przygotowaną broszurę informacyjną, a także przedstawiono osiągnięte przez uczniów rezultaty. Na koniec młodzież przedstawiła prezentację, która ilustrowała wrażenia z pobytu. Pani wicestarosta w swojej przemowie pogratulowała uczniom oraz szkole udziału w projekcie i wyraziła nadzieję, że w przyszłości możliwe będą kolejne mobilności. Odczytano również list od Pana Pawła Abuckiego- prezesa Educare et Labora, w którym wyraził zadowolenie ze współpracy z naszą szkołą.

 

 

     

     

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt pt. „ Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” realizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. 

    Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2020 roku w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Podzwierzyniec 41 w Łańcucie.

Początek spotkania przewidziano na godz. 9.00

Plan spotkania:

  • Wręczenie uczestnikom stażu certyfikatów Europass Mobilność
  • Przedstawienie broszury informującej o rezultatach projektu
  • Przedstawienie rezultatów projektu
  • Relacje i wrażenia uczniów – prezentacja

We wtorek 11 sierpnia zapraszam maturzystów do szkoły po odbiór wyników egzaminu maturalnego w godzinach 8-14. Bardzo proszę odbierać wyniki tego dnia gdyż od 12 sierpnia trwać bedzie kolejny etap rekrutacji do klas pierwszych i w szkole bedzie pojawiać się spora liczba kandydatów oraz rodziców w związku z rekrutacją. Dlatego tak ważne jest aby wyniki odbierać we wtorek 11 sierpnia. W kolejnych dniach odbiór wyników bedzie na pewno bardziej utrudniony. Przypominam że zgłoszenia do matury poprawkowej w przypadku niezdania tylko jednego egzaminu, przyjmowane są tylko do 14 sierpnia.

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że firma EME AERO - nasza firma patronacka, solidaryzując się z poszkodowanymi przez powódź mieszkańcami naszego powiatu, zorganizowała wśród swoich pracowników zbiórkę środków czystości. Zebrane produkty zostały dostarczone do naszej szkoły, a następnie rozdysponowane wśród mieszkańców Albigowej. To między innymi w tej miejscowości rzeka Sawa podtopiła lub zalała kilkadziesiąt gospodarstw. Obdarowani mieszkańcy z ogromną wdzięcznością przyjmowali przekazywane im środki chemiczne. W ich imieniu serdecznie dziękujemy firmie EME za okazaną solidarność i pomoc potrzebującym.