1. Od 24 do 28 stycznia 2022r zajęcia lekcyjne będą prowadzone za pomocą metod i technik pracy na odległość
2. Zajęcia prowadzimy według obecnego planu lekcji.
3. Lekcje zdalne trwają 30 minut i będą odbywać według następującego harmonogramu:
Lekcja 1. 7.30 - 8.00
Lekcja 2. 8.10 - 8.40
Lekcja 3. 8.50 - 9.20
Lekcja 4. 9.30 - 10.00
Lekcja 5. 10.10 - 10.40
Lekcja 6. 11.00 - 11.30
Lekcja 7. 11.40 - 12.10
Lekcja 8. 12.20 - 12.50
Lekcja 9. 13.00 - 13.30
Lekcja 10. 13.40 - 14.10
4. Platformą do pracy zdalnej jest Microsoft Teams.  Wszystkie przedmioty będą realizowane w formie zdalnej  
5. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do używania w trakcie zajęć zdalnych komputera, laptopa lub urządzenia mobilnego – telefonu wyposażonego w kamerę i mikrofon. Kamera i mikrofon muszą być uruchomione, jeżeli tak poleci nauczyciel.  
6. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na bieżąco w e-dzienniku. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zgodnie ze Statutem Szkoły. Spóźnienie ponad 7 minut na lekcję zdalną będzie traktowane jako nieobecność. 
7. Jeżeli uczeń zaloguje się na lekcję a dwukrotnie nie odpowiada na wezwanie nauczyciela jest to traktowane jako nieobecność na zajęciach.  Wszelkie problemy techniczne powodującej dłuższą niż 2 dniowa niepełną dyspozycję na zajęciach Rodzic zgłasza do wychowawcy a ten informuje pozostałych nauczycieli. Uczeń ma możliwość wcześniej zgłoszenia nauczycielowi na czacie właśnie zaistniałego problemu technicznego ze sprzętem typu mikrofon czy kamera. 
8. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności są ujęte w PSO 
W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące w szczególności za: 
rozwiązywanie testów, quizów 
odpowiedź ustną 
zadania domowe 
wszelkie formy aktywności  
inne prace np. referaty, prezentacje, projekty 
Zadania domowe do wykonania są umieszczane na platformie Teams 
Nauczyciel zamieszczając zadania na platformie Teams określają czas i ostateczny termin ich wykonania. Odrobione zadania domowe uczeń powinien odesłać również poprzez platformę Teams. Jeżeli uczeń nie wykona zadania w terminie może otrzymać ocenę niedostateczną. 
9. W czasie trwania lekcji on-line, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli oraz uczniów.

Aktualizacja - stan na dzień 13 grudnia:

Od 19 do 24 stycznia na naukę zdalną przechodzi klasa 2TB

Od 19 do 27 stycznia na naukę zdalną przechodzi klasa 1LA

Lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć z tym zastrzeżeniem, że czas trwania lekcji zdalnej wynosi 30 minut.

 Nr lekcji  Czas trwania lekcji
 1 7.10 - 7.40
 2 8.00 – 8.30
 3 8.50 - 9.20
 4 9.40 - 10.10
 5 10.40 - 11.10
 6 11.30 - 12.00
 7 12.25 - 12.55
8 13.15 - 13.45
9 14.05 - 14.35
10 14.55 - 15.25

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie  pod patronatem: Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Podkarpackiego  Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Radia Rzeszów i  Radia VIA rozstrzygnęła X edycję Wojewódzkiego Konkursu „Pamięć i tożsamość. Stan wojenny.”

W 2021 roku przypadła 40 rocznica wprowadzenia  stanu wojennego. Wydarzenie  to na trwałe wpisało się w historię Polski,  dlatego dla zachowania  pamięci o tych, którzy swoim zaangażowaniem i determinacją dawali  przykład młodemu pokoleniu  jak żyć, został ogłoszony  konkurs na nagranie reportażu radiowego.

Uczniowie klasy trzeciej liceum Daria Dobranowicz i Dominik Witek, dzięki uprzejmości  Pana Stanisława Olecha, współorganizatora Solidarności w Łańcuckiej Fabryce Śrub, represjonowanego i internowanego podczas stanu wojennego, nagrali reportaż „ O wolność trzeba walczyć”, w którym  Jego wspomnienia stały się kanwą dla poznania jakże dramatycznych kart polskiej historii.

Dzięki takim osobistym relacjom młode pokolenie może lepiej zrozumieć losy mieszkańców naszego miasta wpisujących się na karty historii.

Zwycięzcom gratulujemy!

IMG 20220117 092229 IMG 20211124 141104 IMG 20211124 142730

erasmus

Nasza szkoła wraz z sześcioma innymi założyła konsorcjum i wraz z liderem firmą EDU-IT z Rzeszowa uzyskaliśmy akredytację Erasmus. Akredytacje Erasmus są narzędziem dla organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że organizacja ustanowiła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności i wykorzystania ich do poprawy oferty edukacyjnej i szkoleniowej należących do konsorcjum szkół i organizacji.

W związku z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+ zapraszamy uczniów technikum oraz nauczycieli kształcenia zawodowego szkół zawodowych należących do Konsorcjum do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu.Projekt przewiduje udział 25 uczniów w 3-tygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii oraz we Włoszech, jak również udział 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 5 dniowym szkoleniu branżowym w Hiszpanii. Poniżej dokumenty do pobrania.

Termin na składanie dokumentów rekrutacyjnych jest krótki - do 19 stycznia.

Regulamin rekrutacji pobierz

Ogłoszenie o rekrutacji uczniowie pobierz

Ogłoszenie o rekrutacji nauczyciele pobierz

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia pobierz

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela pobierz

Głównym organizatorem wyjazdów jest lider konsorcjum - firma EDU-IT ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów tel. 17 854 9930, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.