Nowy Samorząd Uczniowski

Bartłomiej Domka 1TA - przewodniczący

Wiktoria Babiarz 2TBP - zastępca przewodniczącego

Piotr Sobek 2TBG - skarbnik

Marcel Szadkowski 2TCP - członek

Diana Krynicka 2LAP - członek

Dzisiaj miło miejsce bezprecedensowe wydarzenie. Oficjalnie został przekazany silnik szkoleniowy turbinowy CF6-50. Przypominamy, że od dwóch lat nasza szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy. Kierunek ten objęty jest patronatem firmy EME AERO. Na mocy podpisanego porozumienia patronackiego, firma EME AERO przekazała na potrzeby kształcenia silnik szkoleniowy. Został on umiejscowiony w specjalnie na ten cel przygotowanym hangarze w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego. Nastąpiło więc pewne uzupełnienie kształcenia teoretycznego w szkole możliwością odbywania szkolenia praktycznego w budynku CKZ zlokalizowanym przy szkole. 

W dzisiejszym wydarzeniu ze względów epidemicznych mogła uczestniczyć ograniczona ilość osób. Firmę EME AERO reprezentowali:Derrick Siebert, CEO, Dyrektor Zarządzający ds. Biznesu EME Aero, Robert Maślach, COO, Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych EME Aero, Aleksandra Szafraniec, Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji EME Aero. 

Organ prowadzący - Powiat Łańcucki - reprezentowali Adam Krzysztoń - Starosta Łańcucki oraz Barbara Pilawa-Kraus - Wicestarosta Łańcucki.Obecni byli również przedstawiciele klas patronackich oraz nauczyciele.

Dyrektorzy szkoły oraz CKZ wyrazili ogromną wdzięczność za przekazanie na potrzeby kształcenia uczniów tak niezwykle cennej pomocy dydaktycznej.

 IMG 20210414 182439IMG 20210414 192036IMG 20210428 111141

 

Krótki filmik z wydarzenia

30 kwietnia 2021r. to ostatni dzień pobytu w szkole dla uczniów klas 3LA, 4TA i 4TB. Tego dnia uczniowie tych klas otrzymają świadectwa ukończenia szkoły. Spotkanie z wychowawcami i rozdanie świadectw będzie miało miejsce na sali gimnastycznej według następującego harmonogramu:

1. Klasa 3LA godzina 8.30

2. Klasa 4TA godzina 10.00

3. Klasa 4TB godzina 11.30

Obowiązują wszystkie zasady reżimu sanitarnego - maseczki obowiązkowe, dezynfekcja rąk, zachowanie dystatnsu. Na salę gimnastyczną wchodzimy wejściem od strony bloku.