Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w projekcie

„Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Uczniowie, uczennice Zespołu Szkół Nr 2

J. Kochanowskiego w Łańcucie,

kierunku technik mechanik lotniczy

 

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki z dniem 28 września 2020 r. rozpocznie nabór uczestników/uczestniczek projektu pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wartość projektu: 1 698 816,99 zł, w tym:

wysokość wkładu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 1 443 994,44 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. – 30.09.2022 r.

 

Projekt realizowany jest przez Powiat Łańcucki w partnerstwie z firmą EME Aero Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 954, 36-002 i Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza (Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego), al. Powstańców Warszawskich 12, 35-959 Rzeszów.

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie w nowym kierunku technik mechanik lotniczy poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów w okresie do 30.09.2022 r.

 

Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:

  • Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut. Projekt obejmował będzie tylko nowo powstały w roku szkolnym 2019/2020 kierunek: technik mechanik lotniczy, łącznie 70 uczniów,
  • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, w którym planowane jest kształcenie praktyczne nowego kierunku tj. technik mechanik lotniczy,
  • uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie: w latach szkolnych 2019/2020 kl. I (2 oddziały), 2020/2021 kl. I i kl. II (2 oddziały), 2021/2022 kl. II i III (2 oddziały),
  • kadry pedagogicznej realizującej kształcenie zawodowe w nowo powstałym zawodzie tj. technik mechanik lotniczy, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie - 5 os. i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie - 8 os.,
  • otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły - pracodawców tj. firmy EME Aero Sp. z o.o. i Ośrodka Kształcenia Lotniczego - jednostki pozawydziałowej Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie (udział w weryfikacji programu nauczania kierunku nauczania: technik mechanik lotniczy).

 

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic zrekrutowanych do projektu w roku szkolnym 2020/2021

20 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 i m. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut, kształcących się w kl. I w zawodzie technik mechanik lotniczy, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.

  • staż zawodowy u partnera projektu (300 godzin),
  • kursy doskonalące: rysunek techniczny, elektryczny SEP,
  • dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji społecznych.

 

 Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno chłopców, jak i dziewczęta oraz osoby z niepełnosprawnościami, spełniające warunki uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzona w Biurze projektu w  I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie: 28.09.2020 r. –  9.10.2020 r.

 Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika/uczestniczki do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu.

Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu powierzanych do przetwarzania.

Oświadczenia uczestnika projektu.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

           

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020

W związku ze stwierdzeniem u jednego ucznia naszej szkoły pozytywnego wyniku testu na COVID-19 informujemy, że od jutra tj 16 września do 20 września klasa 2TAP przechodzi w tryb nauki zdalnej. Pozostałe klasy uczęszczają na zajęcia lekcyjne bez zmian. Proszę śledzić kolejne komunikaty w tej sprawie.

Zwracamy uwagę na przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS oraz regulaminu szkolnego dotyczącego COVID-19.

Na podstawie art 1a ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam czas trwania lekcji prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 30 minut.

Nauczanie zdalne będzie odbywać się według zmienionego rozkładu lekcji:

lekcja 1 7.20 - 7.50
lekcja 2 8.10 - 8.40
lekcja 3 9.00 - 9.30
lekcja 4 9.50 - 10.20
lekcja 5 10.45 - 11.15
lekcja 6 11.40 - 12.10
lekcja 7 12.30 - 13.00
lekcja 8 13.20 - 13.50
lekcja 9 14.10 - 14.40
lekcja 10 15.00 - 15.30

 

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na Politechnice Rzeszowskiej, która potrwa do 30 września 2020 r. To doskonała szansa dla tych, którzy nie wybrali jeszcze swojego kierunku studiów. Jeśli chcesz poznać szczegóły – zajrzyj na stronę https://rekrutacja.prz.edu.pl/ gdzie znajdziesz więcej informacji o rekrutacji wraz z listą dostępnych kierunków.

prz uzupelniajaca 1080x1080

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców i Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 50 zł. ( drugie dziecko 20 zł ). Składka ma charakter dobrowolny a każda wpłata ma dla Szkoły znaczenie, za co z góry dziękujemy.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody, ale również wyjazdy czy akcje charytatywne organizowane przez naszych uczniów.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy.

Prosimy o wpłaty składek przelewem na rachunek:

BNP PARIBAS Oddział w Łańcucie

88 1600 1462 1884 8722 3000 0001

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz klasę, do której  będzie uczęszczał lub uczęszcza

Dziękujemy

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                                  Prezes Stowarzyszenia 

Anna Morycz                                                                                                                          Jakub Słomski