Zajęcia z języka czeskiego odbędą się w dniu 04.02.2020 r. o godzinie 13:15

      

       W dniach 3, 10, 13 oraz 14 stycznia 2020 roku uczniowie wyjeżdżający na staż do czeskiej Ostravy uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego branżowego z zakresu mechatroniki oraz informatyki.  Zajęcia te odbywały się w ramach  przygotowania do stażu zawodowego realizowanego z programu Erasmus „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE”. Podczas zajęć chłopcy pracowali w grupach przygotowując prace projektowe prezentujące zagadnienia bezpieczeństwa pracy, jak również znaki i symbole używane na różnych stanowiskach w zakładach pracy. Czytali też teksty o robotach i sonarach. Ciekawym zadaniem było uzupełnianie fiszek ze słownictwem branżowym, któremu towarzyszyły krótkie filmy instruktażowe w języku angielskim. Ten sposób nauki okazał się skuteczny i uczniowie zapamiętali większość słownictwa branżowego. Uczniowie wykonywali też obliczenia używając nazw symboli matematycznych i liczb w języku angielskim. Dużo emocji wywołało uzupełnianie Europass CV – świadomość swoich mocnych stron oraz nabytych umiejętności okazała się przydatna w przygotowaniu tego dokumentu. Chłopcy pracowali w grupach i parach poznając słownictwo z zakresu baz danych, tworzenia stron internetowych, języków i różnych aspektów programowania oraz różnic pomiędzy poszczególnymi urządzeniami peryferyjnymi i sieciami.  Zajęcia doskonaliły umiejętności z zakresu rozumienia tekstów pisanych i słuchanych – głównie poprzez zadania sprawdzające umiejętność znajdywania szczegółów i określania kontekstu wypowiedzi – nadawcy, odbiorcy, sytuacji i formy tekstów oraz doskonaliły reagowanie językowe w typowych sytuacjach w komunikacji ustnej. Bardzo ciekawą częścią zajęć dla uczniów okazała się ta poświęcona „grzechom głównym i mitom” w wymowie informatyków oraz błędom językowym notorycznie pojawiającym się w branży informatycznej. Zajęcia w liczbie 20 godzin lekcyjnych pomogły poznać młodzieży sporo profesjonalizmów, zetknąć się z tekstami z branż mechatronicznej oraz informatycznej, a przede wszystkim dały sposobność, aby poznać się z kolegami z różnych klas i rozwinąć umiejętność pracy w grupie oraz współodpowiedzialność za wykonanie zadania.

     

    

       "Postawmy Karola na nogi" - pod takim, pełnym nadziei hasłem, odbył się koncert  charytatywny, podczas którego wsparliśmy naszego absolwenta Karola Filipa w walce o jego sprawność. Przybliżyliśmy jego pasje i jego niepowtarzalny charakter, dzięki któremu dzielnie walczy o powrót do zdrowia.

Podczas Koncertu prezentowaliśmy umiejętności muzyczne i taneczne, rozpoczynając od wspólnego śpiewu pokrzepiających kolęd w wykonaniu uczniów poszczególnych  klas  oraz nauczycieli przy akompaniamencie szkolnej orkiestry. Na scenie mogliśmy również podziwiać solistów - Gabrielę Korzystkę i Artura Pudło.Była to także okazja do zaprezentowania wyjątkowych i nietypowych pasji naszych uczniów.
Nie zabrakło utalentowanych przyjaciół naszej szkoły: Zespołu Tanecznego GRACJA, Anny Ziai, Karol Dziury, Jakuba Skóry. Koncert dopełnił występ Lucjana Puchały Lucjana Puchały z zespołem Kompania Country.

 Dziękujemy wszystkim gościom i sponsorom za wsparcie, a także całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w to wspaniałe przedsięwzięcie.

Życzymy naszemu Koledze szybkiego powrotu do zdrowia!

 Zdjęcia można pooglądać w galerii zdjęć 

       7 i 14 grudnia w ramach programu Erasmus młodzież przygotowująca się do wyjazdu do Czech uczestniczyła w 10 godzinnych zajęciach kulturowych. Obejmowały one zagadnienia z geografii Czech ze szczególnym uwzględnieniem położenia, warunków naturalnych czy atrakcji przyrodniczych. Uczniowie wirtualnie zwiedzili też Pragę poznając jej dzieje i najpiękniejsze miejsca. Z historii poznali kluczowe wydarzenia, słynne postacie i związki Polski z Czechami. Zagadnienia z kultury obejmowały problematykę kinematografii, muzyki, religii i kuchni czeskiej.

Podsumowaniem zajęć, była przygotowana metodą projektu, wystawa obrazująca poznaną tematykę. Młodzież podzielona na 2,3 osobowe zespoły realizowała wybrane zadania wykorzystując różne źródła informacji.

     

Back to top