1. Dotacja na zakup umindurowania dla uczniów klasy mundurowej