Stowarzyszenie ogłasza konkurs na zdjęcie swojego pupila, pn. "Mój pupil" Psy, koty i inne istoty. Szczegóły na plakacie.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie „ŚRUBY” zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia  2019r. (środa) w sali nr 12 budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 41, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. I termin godz. 15:00, II termin godz. 15:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i powitanie zebranych – Prezes zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór protokolanta, komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2018.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2018.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 11. Propozycje planów działania na rok bieżący.
 12. Wolne wnioski.
 13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 14. Przyjmowanie składek członkowskich.
 15. Zakończenie zebrania.

PREZES ZARZĄDU

JAKUB SŁOMSKI