tiktokfacebookinstagram
dostępność
Profil wojskowy

Profil wojskowy


Klasa mundurowa - wojsko/policja kierunek 4-letni – liceum 

Zostań żołnierzem albo policjantem, jeżeli chcesz spożytkować swoją energię i zapał, rozwijać pasje i zainteresowania, kształtować siłę i sprawność, pomagać potrzebującym i czuć się odpowiedzialnym za innych. Poprzez udział w ćwiczeniach poligonowych, zajęciach survivalowych, szkoleniu strzeleckim i pierwszej pomocy nabędziesz pewności siebie, przełamiesz wewnętrzne bariery, przeżyjesz przygodę i poznasz niezwykłych ludzi.

Przedmioty wybrane do punktacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia 

Przedmiot rozszerzony: matematyka, geografia, język angielski

Języki obce: język angielski, język hiszpański 

Przedmioty dodatkowe: bezpieczeństwo narodowe, logistyka ekonomiczna, edukacja wojskowa, wiedza o policji

Wysoki poziom nauczania i dobre przygotowanie do pracy w służbach mundurowych 

Klasa pod patronatem 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Józefa Kustronia i Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie , Poligon

Zajęcia z Policją 

Jako absolwent tej klasy:

Zdobędziesz wykształcenie ogólne i umiejętności w zakresie szkolenia podstawowego obowiązującego w Polskich Siłach Zbrojnych RP i w innych formacjach mundurowych

Uzyskasz dodatkowe punkty rankingowe w rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe i policyjne

Otrzymasz dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym do policji

Będziesz preferencyjnie traktowany podczas naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej i innych rodzajów służb wojskowych  

Znajdziesz zatrudnienie we wszelkich instytucjach mundurowych, prawnych, penitencjarnych, administracji państwowej i publicznej, inspekcji i straży

Będziesz mógł aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji oraz innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny a także w firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia

Będziesz mógł kontynuować edukację w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne oraz uczelniach wojskowych i Wyższej Szkoły Policji

Klasa mundurowa uczy odpowiedzialności, patriotyzmu i szacunku do drugiego człowieka 

Uroczyste ślubowanie klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 w Łańcucie.

A ponadto w szkole ciągle się dzieje – nie ma nudy!!!  

Egzamin końcowy na zakończenie przedmiotu ,,Edukacja Wojskowa''

← Wróć do bloga
← Wróć do bloga