tiktokfacebookinstagram
dostępność
Technik informatyk

Technik informatyk


Technik informatyk

kierunek 5-letni

Zostań informatykiem - to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Przygotuj się - jako przyszły specjalista do realizacji zadań w tym zawodzie. Zdobądź certyfikat Akademii MikroTika!!! Informatyka zamieszkała we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, medycynę, a skończywszy na rozrywce.

Przedmioty wybrane do punktacji: język polski, matematyka, język angielski i fizyka

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Języki obce: język angielski, język hiszpański 

Przedmiot dodatkowy: projektowanie i programowanie urządzeń

Wysoki poziom nauczania i dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego 

w kwalifikacjach:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

trakcie nauki będziesz miał możliwość uzyskania dodatkowych Certyfikatów, m.in.:

ramach Akademii MikroTika nasi uczniowie będą mogli zdobywać dodatkowe certyfikowane i uznawane na całym świecie umiejętności zawodowe.

Absolwent kierunku TECHNIK INFORMATYK ma szansę zatrudnienia na stanowisku:

Instalator i administrator systemów operacyjnych

Administrator sieci komputerowych

Administrator baz danych

Projektant i programista baz danych

Projektant stron internetowych

Programista aplikacji internetowych i do urządzeń mobilnychh

Instalator sprzętu komputerowego Programista

Absolwent kierunku Technik Informatyk będzie umiał:

montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych

naprawa i diagnostyka usterek sprzętu komputerowego

projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

projektowanie baz danych i administrowania bazami

konfigurowanie urządzeń sieciowych, serwerów, routerów

tworzenie i administrowania stronami WWW

tworzyć aplikacje w wybranych językach, w szczególności C++ oraz JAVA

tworzyć strony internetowe z użyciem HTML, CSS oraz PHP

konwertować strony CMS Joomla i WordPress

Jako absolwent tej klasy możesz wybrać dowolne studia. Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z matematyki lub informatyki otwiera przed Tobą możliwość studiowania na wielu kierunkach w tym na kierunkach technicznych na wielu dobrych uczelniach w Polsce.

Bioinformatyka Informatyka i ekonometria

Informatyka inżynierska

nżynieria systemów

Teleinformatyka

Systemy baz danych

Programowanie

A ponadto w szkole ciągle się dzieje – nie ma nudy!!!  

← Wróć do bloga
← Wróć do bloga