tiktokfacebookinstagram
dostępność
Technik mechatronik

Technik mechatronik


Technik mechatronik

kierunek 5-letni

Zostań mechatronikiem. Majsterkujesz? Interesujesz się techniką? Zgłębiasz tajniki działania nowoczesnych urządzeń i ich programowania? Fascynujesz się nowymi technologiami? - dołącz do nas i naucz się łączyć dziedziny mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki.

Przedmioty wybrane do punktacji: język polski, matematyka, język angielski i fizyka

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Języki obce: język angielski, język hiszpański 

Przedmiot dodatkowy: projektowanie i programowanie urządzeń

Wysoki poziom nauczania i dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent kierunku Technik Mechatronik będzie umiał między innymi:

budować i uruchamiać urządzenia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, projektować 3D, programować i obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne, programować sterowniki PLC

Absolwent mechatroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z:

projektowaniem, obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych,

projektowaniem, konstruowaniem, montażem, demontażem urządzeń i systemów mechatronicznych 

programowaniem, użytkowaniem, diagnozowaniem oraz naprawami nowoczesnego sprzętu 

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym 

i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym; w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach np.: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia, specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego. 

Jako absolwent tej klasy możesz wybrać dowolne studia, na wielu kierunkach 

w tym na kierunkach technicznych na wielu dobrych uczelniach w Polsce.

Mechatronika ,Programowanie

← Wróć do bloga
← Wróć do bloga