tiktokfacebookinstagram
dostępność
Wirtualna Strzelnica

Wirtualna Strzelnica


9 listopada br. w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej “Strzelnica w powiecie 2023 “, w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie uroczyście otwarto wirtualną strzelnicę, która ma służyć nie tylko uczniom klas wojskowo - policyjnych, lecz także szkołom ponadpodstawowym naszego powiatu, służbom mundurowym i organizacjom pozarządowym.

W uroczystości udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego Pani Barbara Pilawa-Kraus, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pan Tadeusz Pasieczny, podkomisarz Wojciech Gruca i aspirant sztabowy Damian Mączka z Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, w imieniu Dowódcy 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich porucznik Adrian Jastrowicz. 

Budowa strzelnicy została sfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Całkowita wartość projektu wynosiła 180 936,38 złotych, z czego dotacja celowa MON to 144 749,10 złotych.

Zadanie obejmowało wykonanie prac remontowych związanych z przygotowaniem pomieszczenia oraz wyposażenie strzelnicy wirtualnej spełniającej wymogi ogłoszonego konkursu. Zainstalowany system Pojedynek to kompletny, multimedialny, przenośny strzelecki system, szkoleniowo- treningowy działający w wirtualnej rzeczywistości, opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemu wojskowego.

Na wyposażeniu strzelnicy znajduje się moduł projekcyjny pozwalający na stworzenie symulowanych warunków treningowych z wykorzystaniem 4 replik broni długiej karabinek M4A1 i 4 replik broni krótkiej Glock. Strzelnica umożliwia jednocześnie szkolenie od 1 do 4 osób. Realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania poziomu trudności. Od prostych strzelań statycznych i dynamicznych do wykonania zadań wymagających wysokich umiejętności strzeleckich, na różnych wirtualnych odległościach i z różnych postaw strzeleckich, w warunkach zbliżonych do naturalnych. Strzelnica posiada wyposażenie i oprogramowanie umożliwiające organizowanie zawodów i rozgrywek strzeleckich. W systemach wprowadzono metody wspomagające proces uczenia się posługiwania bronią i techniki pozwalające odtwarzać pełny proces oddawania strzału. Osoba ćwicząca będzie miała możliwość obserwowania popełnionych podczas oddawania strzału błędów.

Obiekt ma za zadanie przygotowanie uczniów klas mundurowych do dalszej ścieżki zawodowej, pozwoli też na realizowanie założeń podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, gdzie w zakres nauczania zostały włączone treści związane z obronnością, umiejętnościami strzelania i obsługą broni. 

Po zapoznaniu się ze szczegółami pracy systemu wirtualnej strzelnicy i po ceremonii otwarcia przyszedł czas na pokaz strzelecki w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 2, które przeprowadził instruktor Marek Włodarczyk. Udzielił on fachowych, praktycznych porad, zaprezentował możliwości strzelnicy i zachęcił gości do oddania próbnych strzałów

Regulamin strzelnicy wirtualnej..docxInformacja o udostępnaniu strzelnicy.docxHarmonogram korzystania ze strzelnicy wirtualnej..docx
← Wróć do bloga
← Wróć do bloga